1
00:00:09,110 --> 00:00:11,737
<i>Někteří lidé ve vlaku myslím zapomínají,</i>

2
00:00:12,321 --> 00:00:16,534
<i>jak velkorysý a úžasný muž je pan Wilford.</i>

3
00:00:17,785 --> 00:00:18,786
<i>Já ne.</i>

4
00:00:20,287 --> 00:00:21,455
<i>Nemohu zapomenout.</i>

5
00:00:22,081 --> 00:00:24,667
<i>Pan Wilford řídí</i>
<i>naši posvátnou lokomotivu.</i>

6
00:00:25,876 --> 00:00:28,504
<i>Pan Wilford drží prst na našem tepu</i>

7
00:00:28,587 --> 00:00:30,214
<i>a přesně ví, co potřebujeme.</i>

8
00:00:30,297 --> 00:00:32,633
<i>Kolik jídla a vody, tepla a místa,</i>

9
00:00:32,717 --> 00:00:34,051
<i>kolik kázně.</i>

10
00:00:34,844 --> 00:00:37,847
<i>Pan Wilford nás zachránil</i>
<i>před krutým mrazem.</i>

11
00:00:39,265 --> 00:00:41,434
<i>Jen díky němu jsme naživu.</i>

12
00:00:43,686 --> 00:00:47,523
<i>A přesto ve vlaku, který je naším domovem,</i>

13
00:00:48,107 --> 00:00:52,403
<i>jsou cestující,</i>
<i>kteří se mu opovažují postavit.</i>

14
00:00:54,280 --> 00:00:56,699
<i>Cestující, kteří si myslí, </i>
<i>že vědí něco víc.</i>

15
00:00:57,992 --> 00:01:02,204
<i>Cestující, kteří berou jako samozřejmost</i>
<i>zázrak, kterým nás obdařil.</i>

16
00:01:32,318 --> 00:01:33,694
Heslo?

17
00:01:33,778 --> 00:01:35,154
Pobít boháče.

18
00:01:35,738 --> 00:01:37,114
Zuj si boty.

19
00:01:37,198 --> 00:01:38,574
A buď potichu.

20
00:01:39,742 --> 00:01:41,952
Layton mi neřekl, že mě čeká malý kluk.

21
00:01:42,995 --> 00:01:43,913
Doprava.

22
00:01:49,585 --> 00:01:52,880
Počkej! Co to děláš? Tam nechoď.

23
00:01:56,092 --> 00:01:57,510
Vrať se.

24
00:01:58,427 --> 00:01:59,261
Stůj.
........