1
00:00:06,000 --> 00:00:08,920
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:00:34,625 --> 00:00:38,825
<i>Můj režisér byl požádán,</i>
<i>aby promluvil z izolace.</i>

3
00:00:38,916 --> 00:00:42,456
<i>Není to snadné,</i>
<i>když je všude tolik utrpení.</i>

4
00:00:43,125 --> 00:00:46,665
<i>Takhle to být nemělo.</i>
<i>Nemělo se zpívat.</i>

5
00:00:46,750 --> 00:00:50,380
<i>Lepší by byla tragédie</i>
<i>nebo hlubokomyslná esej.</i>

6
00:00:52,125 --> 00:00:56,285
<i>Mnozí řeknou, že jsme netrefili žánr.</i>

7
00:00:56,375 --> 00:00:59,625
<i>Kritici, analytici</i>
<i>a neomylní intelektuálové.</i>

8
00:01:10,916 --> 00:01:15,206
<i>Proč používá muzikál</i>

9
00:01:16,333 --> 00:01:20,753
<i>k popisu této izolace?</i>

10
00:01:20,833 --> 00:01:25,293
<i>K výpovědi o tomto viru?</i>

11
00:01:26,416 --> 00:01:33,246
<i>Koleduje si o odsouzení.</i>

12
00:01:34,333 --> 00:01:38,083
<i>Je tu také problém</i>

13
00:01:39,000 --> 00:01:43,000
<i>s privilegovaným postavením,</i>

14
00:01:44,000 --> 00:01:48,250
<i>s úvahami o pandemii</i>

15
00:01:49,375 --> 00:01:55,245
<i>na takto luxusním místě.</i>

16
00:01:58,666 --> 00:02:03,036
<i>Já ale chci být upřímná,</i>

17
00:02:04,291 --> 00:02:08,291
<i>abych mohla tančit volně</i>

18
00:02:09,125 --> 00:02:13,285
<i>a promluvit o této karanténě.</i>

19
00:02:14,416 --> 00:02:20,876
<i>Co není pravdivé, není k ničemu.</i>

20
00:02:20,958 --> 00:02:25,918
<i>Protože tady se snažíme</i>
<i>tančit a neuhýbat.</i>

21
00:02:26,000 --> 00:02:31,130
<i>Všechno, co tady zpíváme,</i>
<i>nám pomáhá přežít.</i>

22
00:02:31,208 --> 00:02:36,248
<i>Protože tady se snažíme</i>
<i>tančit a neuhýbat.</i>

23
00:02:36,333 --> 00:02:41,583
<i>A všechno, co tu zpíváme,</i>
<i>nám pomáhá přežít.</i>
........