1
00:00:00,370 --> 00:00:01,430
V MINULÉM DÍLE:
Otče.

2
00:00:01,450 --> 00:00:02,970
Tohle je doktor Edwards.

3
00:00:03,030 --> 00:00:05,620
Našel pana Scarleta
v bezvědomí na ulici.

4
00:00:05,780 --> 00:00:06,910
Měl srdeční infarkt.

5
00:00:07,010 --> 00:00:08,640
Je mi líto, zemřel.

6
00:00:08,870 --> 00:00:11,330
Potřebuju mluvit se slečnou Scarletovou.
Dluží mi peníze.

7
00:00:11,470 --> 00:00:13,900
Tohle je za to, že už ji nikdy
nebudete kontaktovat.

8
00:00:14,060 --> 00:00:16,370
Pokouším se vylepšit svoji pozici,

9
00:00:16,410 --> 00:00:18,560
ale pár bývalých armádních
důstojníků je přede mou.

10
00:00:18,640 --> 00:00:21,520
Čelíš předsudkům kvůli kariéře,
kterou sis zvolil? Jaké to je?!

11
00:00:35,310 --> 00:00:38,490
Násilné útoky… 318 incidentů,

12
00:00:38,590 --> 00:00:40,960
podvody a padělání 612,

13
00:00:41,220 --> 00:00:43,530
pouliční loupeže 905.

14
00:00:43,710 --> 00:00:46,430
Vloupání a krádeže 506.

15
00:00:47,400 --> 00:00:48,420
Škody na majetku…

16
00:00:48,450 --> 00:00:50,290
Dobrý Bože, je toho tam ještě hodně?

17
00:00:51,060 --> 00:00:53,240
Chtěl jste podrobnou zprávu, pane.

18
00:00:53,890 --> 00:00:56,370
Nesmíte všechno brát tak doslovně.

19
00:00:57,070 --> 00:00:58,920
Ukažte nějakou iniciativu.

20
00:01:00,150 --> 00:01:01,800
To muselo trvat hodiny.

21
00:01:03,310 --> 00:01:04,310
Dny, pane.

22
00:01:05,420 --> 00:01:06,420
Prostě

23
00:01:07,360 --> 00:01:08,820
to shrňte.

24
00:01:11,610 --> 00:01:14,910
........