1
00:00:10,000 --> 00:00:15,000
SHE-RA A PRINCEZNY MOCI
1x03 - Razz

2
00:00:22,689 --> 00:00:26,484
- Jsme tu.
- Vítej v Zářícím měsíci.

3
00:00:34,492 --> 00:00:36,286
To je krása.

4
00:00:36,369 --> 00:00:40,915
Jenom tam vejdu, dobiju se
a vypořádám se s mámou.

5
00:00:42,542 --> 00:00:43,752
To bude zábava.

6
00:00:44,461 --> 00:00:48,673
Bow? Možná bys měl
vzít Adoru zadem?

7
00:00:48,757 --> 00:00:51,342
Jasně. Dobrej nápad.

8
00:00:51,426 --> 00:00:54,471
Co znamená zadem?
Tohle je zadem?

9
00:00:54,554 --> 00:00:58,349
Možná je to divný,
ale děláme to pořád.

10
00:00:58,433 --> 00:01:01,394
Co kdyby sis
oblíkla tenhle župan?

11
00:01:01,478 --> 00:01:04,314
- Jenom tak.
- Snažíš se mě schovat.

12
00:01:04,397 --> 00:01:06,775
Co? Ne!

13
00:01:46,773 --> 00:01:47,857
Glimmer!

14
00:01:48,441 --> 00:01:50,610
- Kde jsi byla?
- Ahoj, mami.

15
00:01:50,693 --> 00:01:53,279
Všichni v Zářícím měsíci
umírali strachy.

16
00:01:53,363 --> 00:01:54,948
- Co tě to napadlo?
- Mami!

17
00:01:55,031 --> 00:01:57,700
Jak jsi mohla být
tak sobecká a nezodpovědná?

18
00:01:58,785 --> 00:02:00,662
Glimmer.

19
00:02:17,220 --> 00:02:18,596
Jsi v pořádku?

20
00:02:18,680 --> 00:02:22,308
- Jsem v pohodě, mami.
- Pořád máš průšvih.

21
00:02:22,392 --> 00:02:25,979
Před odchodem ses nedobila.

22
00:02:26,062 --> 00:02:28,398
Nemyslela jsem,
........