1
00:00:07,280 --> 00:00:09,960
Tento film je natočen
podle skutečných událostí.

2
00:00:10,120 --> 00:00:12,880
Některé události a postavy byly
z dramatických důvodů změněny.

3
00:00:15,480 --> 00:00:17,560
Major armády Charles Ingram
a jeho manželka Diana

4
00:00:17,640 --> 00:00:20,280
přicházejí
před objektivy kamer k soudu.

5
00:00:20,360 --> 00:00:23,640
Ingramovi si vyslechnou tvrzení,
že se svým společníkem,

6
00:00:23,960 --> 00:00:26,640
jímž byl údajně vysokoškolský učitel
Tecwen Whittock,

7
00:00:26,720 --> 00:00:29,440
získali podvodně výhru
1 milion liber

8
00:00:29,520 --> 00:00:31,720
v oblíbeném televizním kvízu
stanice ITV

9
00:00:31,840 --> 00:00:33,200
"Chcete být milionářem?"

10
00:00:36,760 --> 00:00:38,960
Všichni víme,
že umění není pravda.

11
00:00:39,080 --> 00:00:43,080
Umění je lež, jež nás nutí
poznat pravdu.

12
00:01:02,800 --> 00:01:06,320
Dobrý den. My jsme asi
obviněni ze spiknutí.

13
00:01:08,240 --> 00:01:10,760
Rád vás konečně poznávám.

14
00:01:12,400 --> 00:01:14,240
Ano, obvinění vypadají
na první pohled

15
00:01:14,320 --> 00:01:17,680
zcela úctyhodně.

16
00:01:18,560 --> 00:01:21,440
Lidé ze střední třídy,
středního věku, Angličané.

17
00:01:21,520 --> 00:01:25,000
Nakonec...
Vždyť to byla jen hra.

18
00:01:25,760 --> 00:01:29,280
Televizní kvíz,
sledovaný miliony diváků,

19
00:01:29,360 --> 00:01:34,320
jenž však u některých
vyvolal nezdravou posedlost,

20
00:01:34,400 --> 00:01:37,440
jež překypěla
do troufalé loupeže.

21
00:01:38,080 --> 00:01:42,000
Chcete být milionářem?
........