1
00:00:14,505 --> 00:00:16,215
- Přestaň.
- S čím?

2
00:00:16,299 --> 00:00:18,050
Bavíte se o mně morseovkou.

3
00:00:18,134 --> 00:00:19,302
A víte co? Vrátí se vám to.

4
00:00:19,385 --> 00:00:21,387
Protože já znám morseovku.

5
00:00:22,638 --> 00:00:24,390
Jo. Tohle děláme.

6
00:00:24,474 --> 00:00:26,309
V našem velmi omezeném
volném čase

7
00:00:26,392 --> 00:00:27,602
a s naším velmi
omezeným rozpočtem

8
00:00:27,643 --> 00:00:29,604
jsme si sehnali chůvu a pak šli

9
00:00:29,645 --> 00:00:31,355
na lekci velmi zastaralé

10
00:00:31,439 --> 00:00:33,774
a zbytečné formy komunikace,
jenom abychom

11
00:00:33,816 --> 00:00:36,402
o tobě mohli mluvit před tebou.

12
00:00:36,486 --> 00:00:39,322
Jo. Přesně to jsme udělali.

13
00:00:39,405 --> 00:00:41,949
Všechno to začalo, když
Dwight začal klepat nohou

14
00:00:41,991 --> 00:00:43,493
o nohu svého stolu.

15
00:00:43,534 --> 00:00:45,369
Když jsem řekla, aby přestal,
tak řekl:

16
00:00:45,453 --> 00:00:49,957
"Přestanu, až shodíš kila z těhotenství."

17
00:00:49,999 --> 00:00:52,668
Dobře. Musel jsem si to přibarvit.

18
00:00:52,752 --> 00:00:54,003
Omlouvám se.

19
00:01:07,141 --> 00:01:08,851
Detonátor.

20
00:01:08,893 --> 00:01:10,853
Detonátor, kde?

21
00:01:10,895 --> 00:01:12,355
Michaele!

22
00:01:12,438 --> 00:01:15,399
Jime. Vycvakáváš detonátor?

23
00:01:15,483 --> 00:01:18,027
- To je propiska.
- Michaele, no tak.

24
........