1
00:02:19,123 --> 00:02:22,124
<i>V noci na 10. července 1943</i>

2
00:02:22,334 --> 00:02:26,996
<i>zahájila angloamerická flotila
palbu na pobřeží Sicílie.</i>

3
00:02:41,232 --> 00:02:45,777
<i>Uprostřed noci začaly
americké jednotky pronikat</i>

4
00:02:45,986 --> 00:02:48,324
<i>na italské území.</i>

5
00:03:18,219 --> 00:03:21,054
To musíme jít opravdu
nahoru po těch schodech?

6
00:03:21,263 --> 00:03:25,391
Musíme to zkusit.
Tony a Junior půjdou první.

7
00:03:57,169 --> 00:04:01,381
Zasekli jsme se v týhle vesnici.
Je to z bláta do louže.

8
00:04:01,591 --> 00:04:04,831
Já z toho taky nejsem
dvakrát nadšenej.

9
00:04:13,348 --> 00:04:16,598
Jestli se tu schovávají Němci,
rozstřílejí nás na cucky.

10
00:04:16,809 --> 00:04:20,261
Oči na stopkách a jazyk na uzel!
Do toho, hoši.

11
00:04:24,525 --> 00:04:28,385
Co chtějí? Kdo to je? Co chcete?

12
00:04:28,688 --> 00:04:31,230
Co jste zač?

13
00:04:39,369 --> 00:04:42,654
Vaši přátelé dneska ráno odešli.
Ráno byli pryč.

14
00:04:42,872 --> 00:04:45,245
- Co to říkají?
- Myslí si, že jsme Němci.

15
00:04:45,458 --> 00:04:47,451
Když má někdo ksicht jako Sweed.

16
00:04:47,669 --> 00:04:51,417
Dobrý den, přátelé, vítám vás.
Nemýlím se, že ne?

17
00:04:51,965 --> 00:04:54,789
- To je teda něco.
- To jsou přece Američani.

18
00:04:55,005 --> 00:04:59,382
Jakýpak Američani!
Ti by na pevninu nepáchli.

19
00:04:59,593 --> 00:05:03,970
- Začínají chápat, že jsme Američani.
- Pojďme prohledat ten kostel.

20
00:05:04,181 --> 00:05:06,885
Američani! Američani!

21
00:05:19,233 --> 00:05:23,100
Střežte dveře.
A ty to zkontroluj vzadu.

22
........