1
00:00:07,440 --> 00:00:09,560
PŮVODNÍ KOMEDIÁLNÍ SPECIÁL NETFLIX

2
00:00:12,160 --> 00:00:14,480
Pomozte mi přivítat na pódiu

3
00:00:14,560 --> 00:00:16,720
Urzilu Carlsonovou!

4
00:00:27,200 --> 00:00:28,480
Děkuji vám!

5
00:00:28,920 --> 00:00:30,680
Vidíte? Proto...

6
00:00:31,960 --> 00:00:33,760
Proto lidi milují Austrálii.

7
00:00:33,840 --> 00:00:36,560
Protože vy jste všichni naprosto šílení.

8
00:00:37,480 --> 00:00:39,640
Tak ještě než začneme…

9
00:00:39,720 --> 00:00:42,040
Musím se s vámi o něco podělit.

10
00:00:42,120 --> 00:00:45,560
Diváci mi občas posílají dárky.

11
00:00:45,640 --> 00:00:47,160
Ale ne vy.

12
00:00:49,000 --> 00:00:51,040
Vážně. Diváci mi někdy nosí dárky,

13
00:00:51,120 --> 00:00:52,480
ty dají uvaděči,

14
00:00:52,560 --> 00:00:54,120
ten je přinese dozadu

15
00:00:54,200 --> 00:00:55,680
a já je musím otvírat.

16
00:00:55,760 --> 00:00:59,000
Já nemám lidí, které si s sebou vozím.

17
00:00:59,080 --> 00:01:00,240
Nejsem Adele.

18
00:01:02,560 --> 00:01:05,040
Víte, já nevím, co si lidé myslí.

19
00:01:05,120 --> 00:01:06,720
Já jsem sem šla pěšky.

20
00:01:06,800 --> 00:01:07,880
Pět ulic.

21
00:01:10,240 --> 00:01:12,040
Znáte to, když si řeknete:

22
00:01:12,120 --> 00:01:14,080
"Je to pět ulici, půjdu pěšky?"

23
00:01:14,280 --> 00:01:17,960
A po třetí ulici si řeknete
"Raději jsem si měla vzít Uber."

24
00:01:18,720 --> 00:01:21,560
A dodáte: "Teď už je pozdě,
jsou to jen dvě ulice.

25
00:01:21,640 --> 00:01:24,080
........