1
00:00:00,781 --> 00:00:02,772
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:02,797 --> 00:00:04,742
- Fiono!
- Netušila jsem to.

3
00:00:04,767 --> 00:00:06,601
Mám v plánu věnovat
velkou část víkendu

4
00:00:06,626 --> 00:00:07,750
práci na svém románu.

5
00:00:07,775 --> 00:00:08,777
Zřejmě jste našla inspiraci.

6
00:00:08,802 --> 00:00:10,232
Ještě jednou vám děkuji za pomoc.

7
00:00:10,257 --> 00:00:12,539
Nejlepší díla vznikají,
když jsou přímo od srdce.

8
00:00:12,564 --> 00:00:14,057
Co vám říká vaše srdce?

9
00:00:14,209 --> 00:00:15,289
Allie?

10
00:00:15,314 --> 00:00:18,909
Jako bys své matce
z oka vypadla.

11
00:00:18,934 --> 00:00:20,281
Dědo?

12
00:00:20,501 --> 00:00:21,975
Chtěla bych ho poznat.

13
00:00:22,000 --> 00:00:24,281
Jsi zatčen
pro podezření z loupeže

14
00:00:24,306 --> 00:00:26,203
- v Benson Hills.
- Třeba se změnil.

15
00:00:26,228 --> 00:00:29,239
Ne, nezměnil.

16
00:00:32,285 --> 00:00:36,117
<i>Život je cesta,
která není vymezena cílem,</i>

17
00:00:36,373 --> 00:00:38,531
<i>ale lidmi, kteří nás na ní doprovázejí.</i>

18
00:00:39,251 --> 00:00:42,726
<i>Velkým štěstím pro mě je,
že mám úžasného malého chlapečka,</i>

19
00:00:42,823 --> 00:00:45,765
<i>se kterým trávím
ty nejvzácnější chvíle.</i>

20
00:00:47,735 --> 00:00:52,054
<i>A skvělé přátele,
kteří mi na mé cestě pomáhají.</i>

21
00:00:53,661 --> 00:00:57,125
<i>Jsou tací, kteří mě podporují,
když to nejvíc potřebuji.</i>

22
00:00:59,687 --> 00:01:04,064
<i>A jiní, kteří kvůli svým životním
problémům potřebují mou podporu.</i>

........