1
00:00:12,595 --> 00:00:14,806
- <i>Ano? Ahoj.</i>
- No ahoj.

2
00:00:14,889 --> 00:00:17,976
{\an8}PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

3
00:00:18,768 --> 00:00:21,062
- Co nového?
- <i>Nic. A co ty?</i>

4
00:00:21,146 --> 00:00:23,982
Trochu jsem cestoval.
Chtěl jsem si s tebou promluvit.

5
00:00:25,567 --> 00:00:26,484
<i>Ty cestuješ sám?</i>

6
00:00:26,568 --> 00:00:28,028
Ano. Pracovně.

7
00:00:28,111 --> 00:00:29,070
<i>Aha.</i>

8
00:00:29,154 --> 00:00:34,659
Co kdybys mi řekla...
něco o sobě.

9
00:00:36,911 --> 00:00:39,497
Když jsem potkal Radhiku poprvé,

10
00:00:39,581 --> 00:00:42,375
všechno bylo fajn,
ale pořád se poznáváme.

11
00:00:42,792 --> 00:00:46,212
Bavíme se tak pět, deset minut,
a já jsem rozhozený.

12
00:00:46,296 --> 00:00:47,881
Cítím se zvláštně.

13
00:00:47,964 --> 00:00:50,091
A i když mi něco říká,
dochází mi,

14
00:00:50,175 --> 00:00:51,384
že nevnímám obsah.

15
00:00:51,468 --> 00:00:54,888
Ale to jí samozřejmě
neřeknu, jenom: „Jasně.“

16
00:00:55,346 --> 00:00:58,016
A ty máš teda ráda psy?

17
00:00:58,433 --> 00:01:00,935
<i>Mám je ráda... Ano, jsou věrní, ne?</i>

18
00:01:01,227 --> 00:01:02,562
Tak to ano.

19
00:01:02,645 --> 00:01:04,731
<i>Nemám ráda kočky.</i>
<i>Mám z nich strach.</i>

20
00:01:04,814 --> 00:01:07,275
Nikdo nemá rád kočky.
Jsou to potvory.

21
00:01:07,358 --> 00:01:08,860
<i>Ty nemáš rád kočky?</i>

22
00:01:10,445 --> 00:01:11,738
<i>Co teď děláš?</i>

23
00:01:12,363 --> 00:01:13,656
........