1
00:00:31,666 --> 00:00:34,458
{\an8}PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:59,916 --> 00:01:00,958
Kdo je tam?

3
00:01:02,291 --> 00:01:03,125
Mami?

4
00:01:04,541 --> 00:01:06,791
Neopouštěj mě, mami!

5
00:01:08,666 --> 00:01:11,833
Mám strach. Nenechávej mě samotnou.

6
00:01:13,125 --> 00:01:14,583
Zůstaň se mnou.

7
00:01:15,208 --> 00:01:17,250
Odveď mě odtud, mami!

8
00:01:18,875 --> 00:01:21,000
Zůstaň se mnou, mami.

9
00:01:26,916 --> 00:01:30,041
- Fran, nesmíš vstávat z postele.
- Pojď s námi, Fran.

10
00:01:36,500 --> 00:01:38,541
- Uklidni se.
- Pojď.

11
00:02:20,125 --> 00:02:22,500
{\an8}- RENATA: DALŠÍ
- DEBS: CAIO! TO JE HRŮZA

12
00:02:22,583 --> 00:02:23,416
{\an8}VITOR: KONEČNĚ

13
00:02:27,583 --> 00:02:28,541
Dej si sýr.

14
00:02:30,500 --> 00:02:33,333
Mami, kolikrát ti mám říkat,
že nechci mlíko?

15
00:02:33,416 --> 00:02:36,333
Ale je čerstvý! Zrovna jsem ho udělala.

16
00:02:36,416 --> 00:02:37,375
No a co?

17
00:02:46,291 --> 00:02:48,416
Dej pryč ten telefon.

18
00:02:48,500 --> 00:02:50,041
Mluvím s tebou.

19
00:02:51,375 --> 00:02:52,208
Prima.

20
00:02:54,750 --> 00:02:56,250
- Jak se máš?
- Dobře.

21
00:02:58,333 --> 00:02:59,583
A co ty, jak se máš?

22
00:03:00,416 --> 00:03:03,875
Jsi spokojená, když jsi nechala
zavřít Fran do nemocnice?

23
00:03:04,375 --> 00:03:05,958
A co jsem měla dělat?

24
00:03:06,041 --> 00:03:08,250
........