1
00:00:10,551 --> 00:00:11,701
<i>Zastavit.</i>

2
00:00:12,036 --> 00:00:13,626
<i>Změnit pohled.</i>

3
00:00:13,853 --> 00:00:15,367
<i>Špatný.</i>

4
00:00:15,582 --> 00:00:16,682
<i>On?</i>

5
00:00:19,726 --> 00:00:20,896
<i>Dobrý.</i>

6
00:00:20,975 --> 00:00:22,356
<i>Vrátit.</i>

7
00:00:22,714 --> 00:00:24,146
<i>Ona?</i>

8
00:00:24,479 --> 00:00:25,749
<i>Pustit.</i>

9
00:00:27,230 --> 00:00:29,138
<i>Ano. On.</i>

10
00:00:29,992 --> 00:00:31,172
<i>Dál.</i>

11
00:00:32,593 --> 00:00:33,947
<i>Dobrý.</i>

12
00:00:45,245 --> 00:00:46,815
<i>To mi stačí.</i>

13
00:00:54,750 --> 00:00:56,052
Zíráš.

14
00:00:56,381 --> 00:00:57,661
Nezírej.

15
00:00:59,279 --> 00:01:01,373
Jen jsem to ještě nikdy neviděl.

16
00:01:01,953 --> 00:01:03,634
Jestli se můžu zeptat,

17
00:01:04,487 --> 00:01:05,965
jaké to je?

18
00:01:07,146 --> 00:01:08,855
Komunikovat s Indrou?

19
00:01:10,887 --> 00:01:12,237
Co slyšíš?

20
00:01:16,127 --> 00:01:18,467
Musím mluvit s tím Epsilonem.

21
00:01:18,578 --> 00:01:19,913
Mluvit s Epsilonem?

22
00:01:20,003 --> 00:01:21,940
Ne s nějakým Epsilonem.

23
00:01:22,570 --> 00:01:24,210
S tímto Epsilonem.

24
00:01:26,128 --> 00:01:27,471
Samozřejmě.

25
00:01:28,477 --> 00:01:30,574
Zdá se, že je CJack.

........