1
00:00:00,186 --> 00:00:03,386
V ROCE 2018 ČELILI OBYVATELÉ
SALISBURY BEZPRECEDENTNÍ KRIZI.

2
00:00:03,410 --> 00:00:06,610
ÚTOK CHEMICKÝMI ZBRANĚMI
NA BRITSKÉ MĚSTO.

3
00:00:06,634 --> 00:00:09,834
NA ZÁKLADĚ ROZSÁHLÝCH
OSOBNÍCH ROZHOVORŮ.

4
00:00:09,858 --> 00:00:12,358
TOTO JE JEJICH PŘÍBĚH.

5
00:00:13,810 --> 00:00:15,768
<i>Připravme se na příchod
mrazivého ovzduší z východu.</i>

6
00:00:15,770 --> 00:00:18,048
<i>Proudí k nám
studený vzduch z Ruska,</i>

7
00:00:18,050 --> 00:00:20,968
<i>kde dnes ráno bylo
mínus 41 stupňů.</i>

8
00:00:20,970 --> 00:00:23,768
<i>Mrazivé počasí postupuje
z východu na západ.</i>

9
00:00:23,770 --> 00:00:26,968
<i>Veřejnost v Salisbury prováděla
čištění silnic do naší nemocnice,</i>

10
00:00:26,970 --> 00:00:29,888
<i>aby se tam sanitky
mohly bezpečně dostat.</i>

11
00:00:29,890 --> 00:00:32,768
<i>Během dnešního dne došlo
k nesčetným projevům dobrosrdečnosti.</i>

12
00:00:32,770 --> 00:00:35,528
<i>Nepříznivé povětrnostní podmínky,
nutí lidi vydávat ze sebe to nejlepší.</i>

13
00:00:35,530 --> 00:00:39,648
<i>Po velkém mrazu...
přichází tání.</i>

14
00:00:39,650 --> 00:00:43,548
<i>'West Country' se za posledních 26 hodin
stala jednou velkou rodinou, takže...</i>

15
00:00:43,970 --> 00:00:46,688
<i>Vidíme, že veřejné povědomí
v Salisbury je fantastické.</i>

16
00:00:46,690 --> 00:00:51,330
<i>Život ve městech a obcích
se vrací do normálu.</i>

17
00:00:53,720 --> 00:00:57,120
Část první

18
00:00:59,880 --> 00:01:03,313
Neděle 4. března 2018

19
00:02:04,410 --> 00:02:06,168
Pane? Slyšíte mě?

20
00:02:06,170 --> 00:02:07,768
...přichází? Můžete...?

21
00:02:07,770 --> 00:02:10,528
EL 71 je na cestě do Maltings.

22
........