1
00:01:14,165 --> 00:01:18,711
Obžalovaná Emily Dodsonová
jako jediná

2
00:01:18,795 --> 00:01:24,342
měla nástroj,
motiv i příležitost

3
00:01:24,425 --> 00:01:27,136
k přípravě
tak ohavného plánu.

4
00:01:27,220 --> 00:01:34,477
Emily Dodsonová věděla,
že její muž je syn bohatého muže,

5
00:01:34,560 --> 00:01:39,232
a proto je schopen
získat peníze na výkupné.

6
00:01:39,399 --> 00:01:46,656
Tato vědomost, pánové a dámy,
byla nástrojem ke spáchání zločinu.

7
00:01:46,906 --> 00:01:51,119
Emily Dodsonová
měla také chlípnou touhu

8
00:01:51,619 --> 00:01:54,497
uprchnout se svým milencem
Georgem Gannonem.

9
00:01:54,580 --> 00:01:57,709
A tato touha
byla jejím motivem.

10
00:01:57,792 --> 00:01:59,168
A příležitost?

11
00:02:00,461 --> 00:02:05,174
Byla Charlieho matkou.
A měla ho ochraňovat.

12
00:02:05,258 --> 00:02:10,012
Nevinné, bezbranné dítě.

13
00:02:11,597 --> 00:02:15,518
Jako taková měla tedy
dokonalou příležitost

14
00:02:15,643 --> 00:02:19,397
tento plán uskutečnit.

15
00:02:19,981 --> 00:02:24,068
Nástroj, motiv a příležitost.

16
00:02:24,152 --> 00:02:28,531
A život dítěte byl zkrácen.

17
00:02:31,868 --> 00:02:35,204
Obhajoba se vás
pokusí zmást

18
00:02:35,288 --> 00:02:40,960
divokými teoriemi
a absurdními výmysly.

19
00:02:41,627 --> 00:02:46,174
Protože jeho klientka je vinna
a on to ví.

20
00:02:46,257 --> 00:02:53,014
Avšak soudem
hledá společnost pravdu,

21
00:02:53,306 --> 00:02:55,933
nachází spravedlnost.

22
........