1
00:00:08,020 --> 00:00:11,220
V ROCE 2018 ČELILI OBYVATELÉ
SALISBURY BEZPRECEDENTNÍ KRIZI.

2
00:00:11,244 --> 00:00:14,444
ÚTOK CHEMICKÝMI ZBRANĚMI
NA BRITSKÉ MĚSTO.

3
00:00:14,468 --> 00:00:17,668
NA ZÁKLADĚ ROZSÁHLÝCH
OSOBNÍCH ROZHOVORŮ.

4
00:00:17,692 --> 00:00:20,192
TOTO JE JEJICH PŘÍBĚH.

5
00:00:21,644 --> 00:00:23,602
<i>Připravme se na příchod
mrazivého ovzduší z východu.</i>

6
00:00:23,604 --> 00:00:25,882
<i>Proudí k nám
studený vzduch z Ruska,</i>

7
00:00:25,884 --> 00:00:28,802
<i>kde dnes ráno bylo
mínus 41 stupňů.</i>

8
00:00:28,804 --> 00:00:31,602
<i>Mrazivé počasí postupuje
z východu na západ.</i>

9
00:00:31,604 --> 00:00:34,802
<i>Veřejnost v Salisbury prováděla
čištění silnic do naší nemocnice,</i>

10
00:00:34,804 --> 00:00:37,722
<i>aby se tam sanitky
mohly bezpečně dostat.</i>

11
00:00:37,724 --> 00:00:40,602
<i>Během dnešního dne došlo
k nesčetným projevům dobrosrdečnosti.</i>

12
00:00:40,604 --> 00:00:43,362
<i>Nepříznivé povětrnostní podmínky,
nutí lidi vydávat ze sebe to nejlepší.</i>

13
00:00:43,364 --> 00:00:47,482
<i>Po velkém mrazu...
přichází tání.</i>

14
00:00:47,484 --> 00:00:51,382
<i>'West Country' se za posledních 26 hodin
stala jednou velkou rodinou, takže...</i>

15
00:00:51,804 --> 00:00:54,522
<i>Vidíme, že veřejné povědomí
v Salisbury je fantastické.</i>

16
00:00:54,524 --> 00:00:59,164
<i>Život ve městech a obcích
se vrací do normálu.</i>

17
00:01:01,754 --> 00:01:05,154
Část první

18
00:01:07,914 --> 00:01:11,347
Neděle 4. března 2018

19
00:02:12,444 --> 00:02:14,202
Pane? Slyšíte mě?

20
00:02:14,204 --> 00:02:15,802
...přichází? Můžete...?

21
00:02:15,804 --> 00:02:18,562
EL 71 je na cestě do Maltings.

22
........