1
00:00:43,168 --> 00:00:44,962
Velectěný pane?

2
00:00:46,588 --> 00:00:49,508
Hledám ušlechtilého
bílého oře,

3
00:00:49,591 --> 00:00:53,011
s plamenem v očích
a vítězstvím v srdci.

4
00:00:54,096 --> 00:00:55,514
On ztratil se mi.

5
00:00:58,267 --> 00:01:01,061
Říkal jsem ti,
ať se u mejch koní neochomejtáš!

6
00:01:01,144 --> 00:01:04,022
-Padej! Hned!
-Pomozte mi ho najít.

7
00:01:04,481 --> 00:01:06,775
-Prosím.
-Ne, ty pošuku bláznivej!

8
00:01:07,192 --> 00:01:10,112
Kliď se odtud,
než na tebe zavolám poldy!

9
00:01:16,660 --> 00:01:21,373
Rány utržené v boji
spíše cti přidají...

10
00:01:21,874 --> 00:01:24,209
... nežli uberou.

11
00:01:53,906 --> 00:01:55,699
Spatřil jsem jeho kopí.

12
00:01:59,912 --> 00:02:01,538
I rozpomenul jsem se.

13
00:02:06,001 --> 00:02:07,419
Já...

14
00:02:09,671 --> 00:02:11,423
Proč si nic nepamatuji?

15
00:02:19,014 --> 00:02:20,474
Viděl jsem...

16
00:02:21,183 --> 00:02:22,768
... Starmanova průvodce.

17
00:02:25,270 --> 00:02:27,105
Stripesy mi pomůže.

18
00:03:45,100 --> 00:03:46,852
Dobré ráno.

19
00:04:09,833 --> 00:04:13,128
Brainwave včera večer
zabil vlastního syna.

20
00:04:13,420 --> 00:04:16,256
Přece to můžeme
někam oznámit.

21
00:04:16,423 --> 00:04:19,510
-Na policii.
-Policie jim možná patří, Barbaro.

22
00:04:19,635 --> 00:04:22,179
-A co vláda?
-Nemůžeme vědět, kdo naslouchá.

23
........