1
00:00:06,000 --> 00:00:09,000
PŮVODNÍ ANIME SERIÁL NETFLIX

2
00:00:30,791 --> 00:00:32,875
Tarn-Hauser Gate.

3
00:00:36,291 --> 00:00:41,083
Padlo tam více obyvatel Cybertronu

4
00:00:41,166 --> 00:00:44,750
než při jakémkoliv jiném
zaznamenaném konfliktu.

5
00:00:49,416 --> 00:00:53,000
Alfa Trion rozpoutal revoluci

6
00:00:53,083 --> 00:00:57,375
a ty sis přivlastnil jeho poselství
a překroutil ho.

7
00:00:58,958 --> 00:01:04,166
Prorazil jsem cestu
k osvobození Cybertronu.

8
00:01:05,125 --> 00:01:08,916
Bojuješ za vlastní moc,

9
00:01:09,000 --> 00:01:10,541
ne za osvobození.

10
00:01:12,083 --> 00:01:16,916
Já i Optimus jsme naslouchali
Alfa Trionově moudrosti.

11
00:01:17,583 --> 00:01:20,583
Ty bohužel ne.

12
00:01:22,708 --> 00:01:26,416
Mělo mě napadnout,
že Prime ukryl velitelství Autobotů

13
00:01:26,500 --> 00:01:29,625
pod Trionovým památníkem.

14
00:01:29,708 --> 00:01:32,250
Jak dojemné.

15
00:01:33,208 --> 00:01:36,666
Jetfire, jsou jednotky Seekerů připravené?

16
00:01:37,458 --> 00:01:39,708
Ano, lorde Megatrone.

17
00:01:41,833 --> 00:01:43,833
Jsou pozemní složky připravené?

18
00:01:44,375 --> 00:01:47,291
Ano. Připravené je zničit.

19
00:01:48,541 --> 00:01:51,791
Magne, jaký máš pocit z toho,

20
00:01:51,875 --> 00:01:55,583
že jsi zradil své bratry a sestry
z řad Autobotů?

21
00:01:58,333 --> 00:01:59,875
Otevři.

22
00:02:18,166 --> 00:02:19,625
Co to má být?

23
00:02:38,625 --> 00:02:39,750
Ty...

24
00:02:40,166 --> 00:02:41,500
........