1
00:00:06,000 --> 00:00:08,958
PŮVODNÍ ANIME SERIÁL NETFLIX

2
00:00:54,041 --> 00:00:54,875
Promiň...

3
00:01:26,041 --> 00:01:27,916
Víš, jak přežívám?

4
00:01:28,000 --> 00:01:31,875
Nedělám rámus
a nepřitahuju k sobě pozornost.

5
00:01:31,958 --> 00:01:33,000
Omlouvám se.

6
00:01:33,416 --> 00:01:34,958
Nenápadnost je klíč.

7
00:01:35,041 --> 00:01:37,708
Nenuť mě litovat, že jsem tě sem vzal.

8
00:01:38,333 --> 00:01:41,083
Autoboti ti neplatí za tyhle řeči.

9
00:01:41,166 --> 00:01:43,541
Chceme, abys našel energon.

10
00:01:53,875 --> 00:01:56,458
Slepé uličky nemám v oblibě.

11
00:01:56,875 --> 00:02:00,666
Tak to tě potěší, že v žádné nejsme.

12
00:02:10,875 --> 00:02:13,958
Tak to mi… nablýskej výfuk.

13
00:02:14,041 --> 00:02:16,000
Opravdu jsi nelhal.

14
00:02:16,583 --> 00:02:20,166
Tohle Autoboty udrží v boji aspoň…

15
00:02:20,916 --> 00:02:21,875
pár cyklů.

16
00:02:22,750 --> 00:02:23,583
Moment.

17
00:02:24,875 --> 00:02:26,458
Tohle byl vesmírný most?

18
00:02:27,416 --> 00:02:30,250
Tihle krasavci mi chyběli.

19
00:02:30,916 --> 00:02:32,666
Použil jsi ho někdy?

20
00:02:33,083 --> 00:02:36,291
Jo, často jsem jezdil závodit
na Velocitron,

21
00:02:36,875 --> 00:02:39,166
jenže pak je Deceptikoni zničili.

22
00:02:41,541 --> 00:02:45,041
Měl jsem najít energon a našel jsem ho.

23
00:02:45,125 --> 00:02:47,000
Měli bychom ho vzít a jít.

24
00:02:51,541 --> 00:02:54,750
Pomátl ses? Půjdou po nás Seekeři.

25
00:02:55,083 --> 00:02:57,083
........