1
00:00:41,384 --> 00:00:44,428
Sídlo Fowlovcov
Írsko

2
00:00:44,595 --> 00:00:47,723
<i>Predstaviteľov celého sveta
tieto obvinenia šokovali.</i>

3
00:00:47,890 --> 00:00:49,934
<i>...najdrzejšie lúpeže modernej doby.</i>

4
00:00:50,101 --> 00:00:52,562
<i>Fowl skrýva skvosty za stovky miliónov...</i>

5
00:00:52,728 --> 00:00:56,440
<i>Jedno za druhým boli múzeá
okradnuté o nevýslovné poklady.</i>

6
00:00:56,607 --> 00:00:58,609
<i>Ich skutočná hodnota je neznáma.</i>

7
00:00:58,776 --> 00:01:02,196
...práve som uprostred skutočného
mediálneho šialenstva.

8
00:01:02,363 --> 00:01:04,282
Nepoprel, že keď ho zatkli...

9
00:01:04,447 --> 00:01:06,409
<i>Zbierka svedčí o dávnych svetoch.</i>

10
00:01:06,534 --> 00:01:09,579
Väčšina vyjadrila hrôzu z jeho
údajných skutkov,

11
00:01:09,745 --> 00:01:12,665
zatiaľ čo iní naznačili oveľa
širšie sprisahanie.

12
00:01:12,832 --> 00:01:16,669
<i>Mnohé podobnosti s viacerými lúpežami
sú zahalené tajomstvom.</i>

13
00:01:16,794 --> 00:01:18,045
Prišlo sem veľa...

14
00:01:18,129 --> 00:01:19,130
To je on!

15
00:01:19,297 --> 00:01:20,756
Práve prichádza auto.

16
00:01:20,923 --> 00:01:23,926
Áno, prišlo auto.
A asi prišiel mladý Artemis Fowl.

17
00:01:24,093 --> 00:01:25,761
Artemis, počkaj, prosím!

18
00:01:25,928 --> 00:01:28,556
<i>Úrady už našli prepojenie s jedným mužom.</i>

19
00:01:28,723 --> 00:01:30,391
<i>Artemisom Fowlom.</i>

20
00:01:30,558 --> 00:01:31,684
<i>Mimoriadna správa:</i>

21
00:01:31,809 --> 00:01:35,188
<i>U Fowlovcov dnes zatkli
možného komplica Artemisa Fowla.</i>

22
00:01:35,271 --> 00:01:36,272
Pomôž mi.

23
00:01:36,439 --> 00:01:41,611
<i>Je tento neznámy muž spojením
........