1
00:00:06,089 --> 00:00:09,718
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:10,468 --> 00:00:11,803
1993
LONDÝN, ANGLIE

3
00:00:11,886 --> 00:00:13,513
Ne!

4
00:00:13,596 --> 00:00:16,683
- Nezabíjejte nás, prosím!
- Ne!

5
00:00:17,559 --> 00:00:19,936
- Prosím vás, ne!
- Nedělejte to!

6
00:00:20,020 --> 00:00:21,438
Prosím, ne!

7
00:00:36,828 --> 00:00:37,746
Škoda.

8
00:01:19,162 --> 00:01:20,080
Páni.

9
00:01:21,998 --> 00:01:23,500
Ale, ale…

10
00:01:24,834 --> 00:01:26,086
Kdopak to tu je?

11
00:01:28,213 --> 00:01:29,881
Tohle je tvoje?

12
00:01:34,219 --> 00:01:35,345
Pojď sem, zlatíčko.

13
00:01:39,015 --> 00:01:40,016
Pojď.

14
00:01:43,978 --> 00:01:44,938
Tak.

15
00:01:45,146 --> 00:01:46,022
Pojď.

16
00:01:46,481 --> 00:01:47,357
Ano.

17
00:01:48,441 --> 00:01:49,400
A je to.

18
00:01:58,910 --> 00:02:00,662
Chutná ti to, maličká?

19
00:02:25,228 --> 00:02:26,646
Nikomu nevěř.

20
00:02:30,108 --> 00:02:31,651
Vždy buď ve střehu.

21
00:02:35,155 --> 00:02:36,239
Výborně, maličká.

22
00:02:38,199 --> 00:02:40,201
Vzala jsem ti bílou…

23
00:02:41,119 --> 00:02:44,664
abys byla se svými šaty hvězdou.
Je to jednoduché.

24
00:02:44,747 --> 00:02:45,915
Perfektní.

........