1
00:00:06,320 --> 00:00:10,240
<i>- Co ode mě chceš?</i>
- Chci, abys trpěla stejně jako on.

2
00:00:12,320 --> 00:00:13,600
<i>Tvůj syn byl monstrum.</i>

3
00:00:14,720 --> 00:00:16,480
Zakopala jsem ty diamanty v poušti.

4
00:00:16,560 --> 00:00:18,840
Vaše kamarádky se na vás vybodly.

5
00:00:18,920 --> 00:00:20,080
Mrchy zasraný!

6
00:00:20,160 --> 00:00:24,240
Jedeme do Almeríi.
Najdeme mou dceru a zabijeme tvou sestru.

7
00:00:25,960 --> 00:00:26,920
Hodně štěstí.

8
00:00:27,120 --> 00:00:31,200
<i>Byl to psychopat, a tys to věděla.</i>
<i>Nic z tebe nesmyje vinu.</i>

9
00:00:40,520 --> 00:00:43,600
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

10
00:01:05,240 --> 00:01:06,080
Amo.

11
00:01:10,080 --> 00:01:10,960
Amo?

12
00:01:18,200 --> 00:01:19,080
Amo.

13
00:01:23,280 --> 00:01:24,160
Amo.

14
00:01:48,640 --> 00:01:49,600
Amo.

15
00:01:50,760 --> 00:01:51,720
Amo!

16
00:03:36,880 --> 00:03:39,640
{\an8}Není nic nebezpečnějšího
než idiot s pistolí.

17
00:03:42,840 --> 00:03:43,880
{\an8}Ty nejsi idiot.

18
00:03:45,000 --> 00:03:45,840
Ukaž.

19
00:03:47,920 --> 00:03:50,280
{\an8}Proč tu blbost nosíš?

20
00:04:02,520 --> 00:04:03,400
{\an8}Teď jsi volný.

21
00:05:38,080 --> 00:05:39,520
{\an8}Ama je pryč.

22
00:05:40,400 --> 00:05:41,480
{\an8}Ama je pryč.

23
00:05:43,880 --> 00:05:44,960
{\an8}Ama je pryč.

24
00:05:45,280 --> 00:05:47,320
{\an8}Ama je pryč.

........