1
00:00:00,517 --> 00:00:02,835
Venku je drogový gang, co vraždí lidi.

2
00:00:02,914 --> 00:00:04,472
<i>Vyjdeme s rukama nad hlavou,</i>

3
00:00:04,552 --> 00:00:06,989
<i>- a nechají nás jít.</i>
- Co to děláš, Vivi?

4
00:00:07,069 --> 00:00:09,187
- Utíkám od úchyla.
- Jdu s tebou.

5
00:00:09,267 --> 00:00:11,744
Chceš, aby nás všechny zabili,
protože už jsi mrtvá.

6
00:00:11,824 --> 00:00:12,983
Já zabiju tebe.

7
00:00:13,782 --> 00:00:15,260
Přijmi Ramalovu nabídku.

8
00:00:16,059 --> 00:00:17,937
Chci vědět, jestli jsi zabil Diega.

9
00:00:20,893 --> 00:00:22,651
Všechny pozabíjejte!

10
00:00:26,407 --> 00:00:27,685
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

11
00:00:27,765 --> 00:00:30,162
ČETNICTVO - ZÁKAZ VSTUPU

12
00:00:37,514 --> 00:00:39,591
KRIMINÁLNÍ POLICIE

13
00:00:45,105 --> 00:00:47,023
Už jsem napsala hlášení.

14
00:00:47,742 --> 00:00:49,740
Je datováno na 28. dubna.

15
00:00:50,259 --> 00:00:54,455
V bungalovech a společenské místnosti
hotelu Oáza jsme našli 13 těl.

16
00:00:57,691 --> 00:01:00,847
Napočítali jsme 347
nábojnic různých ráží.

17
00:01:02,205 --> 00:01:03,244
<i>Úplná válka.</i>

18
00:01:04,043 --> 00:01:05,042
<i>Obchod s drogami?</i>

19
00:01:05,362 --> 00:01:06,361
<i>Možná.</i>

20
00:01:06,920 --> 00:01:10,596
<i>Také jsme identifikovali krevní stopy</i>
<i>dalších nejméně 23 osob.</i>

21
00:01:13,033 --> 00:01:15,111
A bohužel jsme našli těla

22
00:01:15,230 --> 00:01:17,268
našich pohřešovaných kolegů:

23
00:01:17,349 --> 00:01:21,463
<i>inspektorů Javiera Colsy,</i>
<i>Matíase Manesese a agenta Péreze.</i>

24
........