1
00:00:30,719 --> 00:00:33,289
Překlad do CZ Jitoz

2
00:01:15,910 --> 00:01:17,430
<i>Jak to můžeš říct?</i>

3
00:01:17,740 --> 00:01:19,700
<i>Proč jsem neposlouchala.</i>

4
00:01:19,780 --> 00:01:22,920
-Lainey?
<i>-Mluvila pravdu.</i>

5
00:01:23,760 --> 00:01:26,670
<i>Vždycky ji říká. Ví to.</i>

6
00:01:26,750 --> 00:01:28,310
<i>Vivian je mrtvá.</i>

7
00:01:36,170 --> 00:01:37,180
Lainey?

8
00:01:52,344 --> 00:01:53,352
Lainey!

9
00:01:58,620 --> 00:01:59,640
Lainey!

10
00:02:12,660 --> 00:02:13,860
Lainey!

11
00:02:14,440 --> 00:02:16,560
Val, je pryč.

12
00:02:17,710 --> 00:02:19,200
Nevím. Nemůžu ji najít.

13
00:02:19,280 --> 00:02:21,630
Pohádaly jsme se,
křičela jsem, nevím,

14
00:02:22,080 --> 00:02:24,760
jestli je naštvaná
a dělá to schválně.

15
00:02:25,010 --> 00:02:28,460
Nevím, jestli se jí něco stalo.
Nevím, kam šla.

16
00:02:33,960 --> 00:02:36,280
Lainey Allenová
jako Vivian Westcottová,

17
00:02:36,520 --> 00:02:37,880
"Valley Springs."

18
00:02:38,520 --> 00:02:41,370
<i>Nechceš pro Eda to nejlepší.
Chceš to nejlepší pro sebe.</i>

19
00:02:41,929 --> 00:02:44,665
<i>Zničilo by ho, kdyby věděl,
že jsi tady. Opravdu.</i>

20
00:02:44,760 --> 00:02:47,680
<i>Obě máme tajemství, Vivian.</i>

21
00:02:47,770 --> 00:02:50,520
<i>-Já?
-Sama jsi to řekla.</i>

22
00:02:50,930 --> 00:02:51,950
<i>Zničilo by ho to.</i>

23
00:02:52,420 --> 00:02:54,375
<i>V nejhorších chybách
mám víc slušnosti</i>
........