1
00:00:08,466 --> 00:00:11,720
EL PASO, TEXAS

2
00:00:14,848 --> 00:00:18,727
{\an8}JUAREZ, MEXIKO

3
00:00:18,893 --> 00:00:22,856
<i>Přišel jsem z domova za svým snem,</i>

4
00:00:22,939 --> 00:00:26,651
<i>abych tu pracoval a přilepšil si,</i>

5
00:00:27,277 --> 00:00:31,364
<i>z amerického snu zbyla jen hořká příchuť,</i>

6
00:00:31,448 --> 00:00:35,785
<i>imigrační policie mě stále sleduje.</i>

7
00:00:39,289 --> 00:00:42,959
<i>Chtějí mě deportovat,</i>

8
00:00:43,334 --> 00:00:46,921
<i>až dořeší můj případ,</i>

9
00:00:47,714 --> 00:00:51,301
<i>děti přijdou o tátu</i>

10
00:00:51,885 --> 00:00:55,305
<i>manželka doma pláče.</i>

11
00:00:56,473 --> 00:01:00,143
<i>A bratři jsou rozeseti</i>

12
00:01:00,226 --> 00:01:01,936
<i>po utajených domech</i>

13
00:01:02,020 --> 00:01:05,607
<i>a nevědí, jaký osud je čeká...</i>

14
00:01:06,066 --> 00:01:07,776
Vezměte si věci a sedněte si.

15
00:01:09,444 --> 00:01:11,237
Děti si nechte na klíně, prosím.

16
00:01:12,030 --> 00:01:13,782
Dostanete náramek na kotník.

17
00:01:13,865 --> 00:01:16,409
Jakmile vám ho nasadíme,
nesmíte si ho sundat,

18
00:01:16,493 --> 00:01:18,578
dokud se nedostavíte na imigrační.

19
00:01:22,791 --> 00:01:24,209
Jakmile jsou zadrženi,

20
00:01:24,417 --> 00:01:27,420
zaregistrujeme je
a odvezeme do detenčních center.

21
00:01:27,545 --> 00:01:30,924
{\an8}Normálně jim říkáme „rodinná centra“.

22
00:01:31,341 --> 00:01:36,221
{\an8}Pokud mají plno
nebo rodiny nemohou přijmout,

23
00:01:36,304 --> 00:01:38,807
přivezou je autobusem k nám

24
00:01:38,890 --> 00:01:41,559
a my jim nasadíme sledovací GPS náramek.

25
........