1
00:01:55,111 --> 00:01:57,238
Slunce ti vypálí oči!

2
00:01:58,322 --> 00:02:01,075
Alice! Alice!

3
00:02:01,909 --> 00:02:04,120
Kruci...
Ty jedna mizerná...

4
00:03:05,181 --> 00:03:07,975
-Co se stalo?
-Benzín.

5
00:03:08,476 --> 00:03:10,561
-Kam jedete?
-Do prvního města.

6
00:03:11,312 --> 00:03:14,107
-Rush Springs?
-Jestli se tak jmenuje...

7
00:03:14,190 --> 00:03:16,651
-Nejste odsud.
-Ze Saskatoonu.

8
00:03:16,943 --> 00:03:19,529
-A to je kde?
-V Kanadě.

9
00:03:19,862 --> 00:03:23,825
-Jste daleko z domova.
-To jsme, to jsme.

10
00:03:24,325 --> 00:03:26,536
Pomůžu vám.
Vždycky vozím galon navíc.

11
00:03:26,619 --> 00:03:27,787
Nechci vás zdržovat.

12
00:03:27,870 --> 00:03:30,039
Kdybych nechtěl pomoct,
nezastavím.

13
00:03:30,164 --> 00:03:33,334
Tak vám děkuju.

14
00:03:33,584 --> 00:03:35,503
Je to křesťanské.

15
00:03:39,715 --> 00:03:42,051
-Vaše dcera?
-Ano, prosím.

16
00:03:43,928 --> 00:03:46,180
A co tam hledá?

17
00:03:47,557 --> 00:03:49,600
Alice! Pojď sem!

18
00:03:54,188 --> 00:03:57,108
-Ty její nálady.
-Ale to nevadí.

19
00:03:58,192 --> 00:04:00,278
Jenom ji nechte.

20
00:04:02,071 --> 00:04:03,614
No...

21
00:04:05,908 --> 00:04:09,203
-Do Rush Springs dojedete.
-Mají tam benzín?

22
00:04:09,287 --> 00:04:15,376
Možná pumpa. Jinak nic.
Pořádné město je Lawton.
........