1
00:00:18,603 --> 00:00:23,155
Žádný Bůh neexistuje!

2
00:00:35,406 --> 00:00:37,233
Odpusť mi.

3
00:00:42,021 --> 00:00:43,839
Dej mi znamení.

4
00:00:45,092 --> 00:00:46,359
Pomoz mi.

5
00:00:52,328 --> 00:00:56,263
Maureen.
Maureen, kde jsi, drahá?

6
00:00:56,396 --> 00:00:58,110
Maureen, kde jsi?

7
00:00:58,307 --> 00:01:00,411
Můj Bože. Je tam nahoře.

8
00:01:00,452 --> 00:01:02,059
Maureen!

9
00:01:04,228 --> 00:01:06,052
Zůstaň tam kde jsi!

10
00:01:06,108 --> 00:01:07,556
Nehýbej se!

11
00:01:09,240 --> 00:01:13,025
- Zůstaň tam.
- Uklidni se!

12
00:01:14,792 --> 00:01:17,293
Bůh neexistuje!

13
00:01:17,385 --> 00:01:20,668
- Holka nešťastná, jak se opovažuješ!
- Nechte mě!

14
00:01:20,866 --> 00:01:23,104
Prosím, Maureen. Nesmíš...

15
00:01:23,181 --> 00:01:27,419
- Máš k němu závazky.
- Nic nemám.

16
00:01:27,643 --> 00:01:30,049
Nic neznamenám.

17
00:01:30,491 --> 00:01:32,751
- Nemůžeš...
- Ne!

18
00:01:43,579 --> 00:01:45,405
Nebyl tvůj hřích dost velký?

19
00:01:45,460 --> 00:01:49,060
Za tohle shoříš v pekle!
Shoříš v pekle!

20
00:01:51,917 --> 00:01:53,105
Maureen!

21
00:03:50,570 --> 00:03:54,594
Chcete svézt?
Pojďte, nastupte si.

22
00:03:58,522 --> 00:04:00,107
Abyste nevypadla.

23
00:04:01,828 --> 00:04:04,148
Bez obav.

24
........