1
00:00:05,547 --> 00:00:07,507
<i>Tání ledovců.</i>

2
00:00:08,091 --> 00:00:09,968
<i>Stoupající hladina moře.</i>

3
00:00:10,927 --> 00:00:13,388
<i>Nevídané bouře a hurikány.</i>

4
00:00:15,181 --> 00:00:18,435
<i>Stále častější vlny veder.</i>

5
00:00:20,311 --> 00:00:23,148
<i>Co se to s naší planetou děje?</i>

6
00:00:25,275 --> 00:00:28,028
<i>Je tato disbalance naše vina?</i>

7
00:00:29,529 --> 00:00:33,074
<i>Nebo způsobuje Země takzvané… </i>

8
00:00:34,117 --> 00:00:35,577
<i>globální oteplování?</i>

9
00:00:35,660 --> 00:00:37,871
GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ:
JEDNO VELKÉ SPIKNUTÍ?

10
00:00:40,999 --> 00:00:44,878
<i>Tohle je jeden z největších lesů,</i>
<i>jaké naše planeta kdy měla.</i>

11
00:00:46,296 --> 00:00:52,177
<i>Kvůli úrodné půdě a teplému podnebí</i>
<i>tu roste čím dál víc tropických stromů</i>

12
00:00:52,260 --> 00:00:56,181
<i>a vytváří tak zelenou oblast,</i>
<i>která je vidět, kam až oko dohlédne.</i>

13
00:00:57,807 --> 00:01:00,935
<i>Na zemi je nekonečný</i>
<i>svět listů a květin,</i>

14
00:01:01,019 --> 00:01:03,897
<i>které malují les</i>
<i>všemi představitelnými barvami.</i>

15
00:01:04,481 --> 00:01:06,441
<i>A jako ve všech lesích,</i>

16
00:01:06,524 --> 00:01:09,194
<i>jakmile vstoupíte mezi stromy,</i>

17
00:01:09,277 --> 00:01:12,822
<i>najdete mnoho druhů bojujících o přežití.</i>

18
00:01:15,241 --> 00:01:19,996
<i>Víte, kde tento zelený svět je?</i>

19
00:01:21,831 --> 00:01:25,919
<i>Na severním pólu,</i>
<i>ale před 50 milióny lety.</i>

20
00:01:26,252 --> 00:01:29,214
<i>To bylo během epochy Eocén.</i>

21
00:01:29,339 --> 00:01:33,843
<i>Průměrná teplota Země byla tehdy</i>
<i>o deset stupňů vyšší než dnes.</i>

22
00:01:34,427 --> 00:01:37,514
<i>Ale tohle nezměnilo svět v tropický ráj,</i>

23
00:01:37,597 --> 00:01:41,226
<i>ale v planetu,</i>
<i>která byla úplně mimo kontrolu.</i>
........