1
00:00:15,557 --> 00:00:19,894
<i>Lidé a psi mají jedno</i>
<i>z nejupřímnějších přátelství na světě.</i>

2
00:00:20,645 --> 00:00:23,481
<i>Ale jaký je původ našich společníků?</i>

3
00:00:27,152 --> 00:00:31,114
<i>Existuje způsob, jak zjistit,</i>
<i>jak a kdy to přátelství začalo?</i>

4
00:00:33,199 --> 00:00:37,412
<i>A co je důležitější, jak ovlivnilo vývoj</i>

5
00:00:37,495 --> 00:00:40,623
<i>dvou velmi odlišných druhů?</i>

6
00:00:48,631 --> 00:00:54,220
OD VLKŮ KE PSŮM

7
00:00:55,096 --> 00:00:58,641
V roce 331 před naším letopočtem
Alexander Veliký,

8
00:00:58,725 --> 00:01:00,894
jeden z největších dobyvatelů,

9
00:01:00,977 --> 00:01:03,605
vedl 50 000 makedonských vojáků

10
00:01:03,688 --> 00:01:06,524
při rozhodujícím útoku
proti perské armádě.

11
00:01:08,693 --> 00:01:12,822
<i>Bitva u Gaugamél byla jednou</i>
<i>z nejtvrdších a nejkrvavějších bitev</i>

12
00:01:12,906 --> 00:01:14,449
<i>v Alexandrově životě,</i>

13
00:01:14,532 --> 00:01:16,409
<i>protože perská armáda</i>

14
00:01:16,493 --> 00:01:20,288
<i>byla skoro dvakrát větší než makedonská.</i>

15
00:01:20,663 --> 00:01:25,210
<i>Legenda tvrdí, že během bitvy</i>
<i>se situace ještě zhoršila,</i>

16
00:01:25,293 --> 00:01:28,880
<i>když byl Alexander napaden obrovským</i>
<i>slonem nepřátel.</i>

17
00:01:29,506 --> 00:01:31,216
<i>Bez možnosti úniku</i>

18
00:01:31,299 --> 00:01:34,135
<i>mu hrozilo rozdrcení zvířetem.</i>

19
00:01:34,219 --> 00:01:36,846
<i>Jeho smrt se zdála být nevyhnutelná.</i>

20
00:01:38,056 --> 00:01:41,768
<i>V tu chvíli se objevil</i>
<i>jeden z jeho největších přátel.</i>

21
00:01:42,018 --> 00:01:45,146
<i>Když lovecký pes Peritas</i>
<i>viděl svého pána v nebezpečí,</i>

22
00:01:45,230 --> 00:01:46,564
<i>začal ho bránit</i>

23
00:01:46,648 --> 00:01:49,234
<i>a perského slona pokousal.</i>
........