1
00:00:30,887 --> 00:00:33,974
Společně, jsme neporazitelní!

2
00:00:34,140 --> 00:00:37,227
Společně, bojujeme proti útlaku!

3
00:00:37,477 --> 00:00:40,605
Společně, jsme neporazitelní!

4
00:00:41,189 --> 00:00:44,275
Společně, bojujeme proti útlaku!

5
00:00:44,567 --> 00:00:47,695
Společně, jsme neporazitelní!

6
00:00:47,737 --> 00:00:50,823
Společně, bojujeme proti útlaku!

7
00:00:51,032 --> 00:00:52,993
Společně, jsme neporazitelní!

8
00:01:00,185 --> 00:01:02,437
Šéf si může dovolit tolik strážců...

9
00:01:02,521 --> 00:01:04,273
ale svým pracovníkům nemůže dát slušný plat?

10
00:01:04,314 --> 00:01:06,441
Bezpečnostní ochranka je jako my.
Jsou také zaměstnanci.

11
00:01:06,775 --> 00:01:07,943
Jdeme k nim.

12
00:01:07,985 --> 00:01:09,403
Společně, jsme neporazitelní!

13
00:01:10,154 --> 00:01:11,030
Přestaňte!

14
00:01:12,531 --> 00:01:13,657
Chceme jít dovnitř!

15
00:01:13,698 --> 00:01:15,409
A promluvit si s majitelem továrny!

16
00:01:16,868 --> 00:01:19,329
Pusťte nás dovnitř, nebo použijeme sílu.

17
00:01:19,413 --> 00:01:21,206
Otevřete bránu!

18
00:01:36,471 --> 00:01:37,013
Přestaňte!

19
00:01:37,681 --> 00:01:38,222
Přestaňte!

20
00:01:44,938 --> 00:01:45,479
Dost!

21
00:01:47,398 --> 00:01:48,858
Řekl jsem dost. Dost!

22
00:01:55,114 --> 00:01:56,115
Zmetku!

23
00:01:58,034 --> 00:01:59,994
Přestaňte!

24
00:02:02,913 --> 00:02:07,085
Pošlete někoho, kdo to se mnou probere.

25
00:02:10,504 --> 00:02:12,381
Ten napravo, ty ne.
........