1
00:02:13,075 --> 00:02:14,156
Až po tobě.

2
00:02:14,706 --> 00:02:15,706
Nebuď takový.

3
00:02:16,916 --> 00:02:17,966
A co jako?

4
00:02:18,216 --> 00:02:20,275
I když mi nechceš říct pravdu,

5
00:02:20,300 --> 00:02:22,390
tak seš můj život zachraňující dobrodinec.

6
00:02:23,592 --> 00:02:25,898
Já ti nechci lhát,
ještě víc ti nechci ublížit.

7
00:02:25,958 --> 00:02:27,717
Jo,ale skrýváš to přede mnou.

8
00:02:27,917 --> 00:02:31,517
Už jsem ti řekl. Pokud to řekneš,uvěřím ti.

9
00:02:31,617 --> 00:02:34,086
Ale i tak nechceš říct ani slovo?

10
00:02:34,286 --> 00:02:38,068
Já nechci umřít! Já nechci umřít!
Já nechci umřít!

11
00:02:38,168 --> 00:02:39,274
Né!

12
00:02:41,023 --> 00:02:44,077
Já nechci umřít...já nechci umřít...

13
00:02:44,177 --> 00:02:46,999
Já nechci umřít,já nechci umřít...

14
00:02:52,056 --> 00:02:53,589
To šlo hladce.

15
00:03:03,438 --> 00:03:04,475
Dobré.

16
00:03:08,378 --> 00:03:09,511
Vrať mi to.

17
00:03:09,512 --> 00:03:11,405
Celý den jen ležíš a hraješ hry.

18
00:03:11,407 --> 00:03:12,868
Podívej se na svoje zdraví!

19
00:03:13,027 --> 00:03:16,464
Já nejsem jen tvoje doktorka. Jsem taky tvoje
sestra! Ty mě nehodláš poslouchat?

20
00:03:16,664 --> 00:03:18,440
Nehodlám.Nejdřív mi to vrať!

21
00:03:18,886 --> 00:03:23,145
Můžu ti to vrátit. Ale musíš mi něco říct.

22
00:03:25,145 --> 00:03:28,116
Co ti včera pan Tan řekl,než umřel?

23
00:03:36,463 --> 00:03:38,295
Přestaň mi už volat.Dobře?

24
00:03:38,395 --> 00:03:40,891
Řekl jsem ti to už včera. Já peníze nemám.

25
........