1
00:00:47,216 --> 00:00:50,810
překlad: kvakkv
www.NeXtWeek.cz

2
00:00:54,322 --> 00:00:59,016
...quem hodierna die
rebus humanis eximi,

3
00:00:59,050 --> 00:01:02,916
et ad te accersire iussisti,

4
00:01:02,951 --> 00:01:06,575
blande et misericorditer suscipias,

5
00:01:06,610 --> 00:01:10,476
non ei dominentur umbrae mortis,

6
00:01:10,510 --> 00:01:14,997
nec tegat eum chaos et caligo

7
00:01:15,032 --> 00:01:19,347
tenebrarum sed exutus
omnium criminum labe...

8
00:01:21,521 --> 00:01:25,318
In sinu abrahae patriarchae collocatus,

9
00:01:25,353 --> 00:01:28,884
locum lucis et refrigerii...

10
00:01:32,460 --> 00:01:34,050
Podívejte!

11
00:01:34,051 --> 00:01:37,677
- Přišel za námi.
- Jdi, jdi.

12
00:01:40,787 --> 00:01:43,790
Koho to pohřbíváte
v tak velkém stylu?

13
00:01:47,208 --> 00:01:48,954
Tvého bratra.

14
00:02:07,912 --> 00:02:11,244
- Jak zemřel?
- Nikdo neví.

15
00:02:11,364 --> 00:02:14,385
Bylo to tak náhlé, Alfrede. On...

16
00:02:14,505 --> 00:02:18,078
V jednu chvíli mu bylo
dobře a pak zkolaboval a...

17
00:02:18,198 --> 00:02:20,286
Bylo to hrozné.

18
00:02:25,861 --> 00:02:30,034
- Nemůžu tomu uvěřit.
- Díky Bohu, že ses uzdravil.

19
00:02:30,866 --> 00:02:34,384
Báli jsme se, že vás ztratíme oba.

20
00:02:55,967 --> 00:02:58,551
Sláva tobě a sbohem, bratře.

21
00:03:00,758 --> 00:03:03,001
Sláva tobě a sbohem.

22
00:03:37,613 --> 00:03:39,159
Otče!

23
00:03:39,279 --> 00:03:41,683
Otče! Otče!

........