1
00:00:11,480 --> 00:00:13,160
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:14,400 --> 00:00:16,120
<i>Toto je nouzové hlášení.</i>

3
00:00:16,200 --> 00:00:18,760
<i>Došlo k úniku z oblasti karantény.</i>

4
00:00:18,840 --> 00:00:20,640
<i>Evakuační vozidla jsou na cestě.</i>

5
00:00:21,239 --> 00:00:24,840
<i>Dostavte se prosím</i>
<i>na vám určené shromaždiště.</i>

6
00:00:29,440 --> 00:00:30,920
- Tak pojď.
- Jo.

7
00:00:31,000 --> 00:00:32,880
- Nenechávej mě tu.
- Jsem tady.

8
00:00:34,040 --> 00:00:36,320
Podívejte, co jste udělal!
Šílenče posraný!

9
00:00:36,400 --> 00:00:37,439
Pojď.

10
00:00:39,080 --> 00:00:40,960
- Ne! Stůjte! Zastavte!
- Stůjte!

11
00:00:41,400 --> 00:00:42,560
Stůjte!

12
00:00:44,120 --> 00:00:45,440
Ne, on ujel.

13
00:00:46,120 --> 00:00:48,720
- Musí jet ještě další.
- Ne, ten byl poslední.

14
00:00:49,880 --> 00:00:51,360
Tak musíme jít pěšky!

15
00:00:52,080 --> 00:00:54,400
Pěšky? Jen se rozhlédni!

16
00:01:03,120 --> 00:01:04,000
Hej?

17
00:01:05,320 --> 00:01:06,120
Hej!

18
00:01:41,760 --> 00:01:43,080
<i>Nemůžu ji opustit.</i>

19
00:01:44,440 --> 00:01:48,320
<i>Nemůžeme už nic dělat.</i>
<i>Musíme jít, budou tu každou chvíli.</i>

20
00:01:51,840 --> 00:01:52,720
<i>Hned.</i>

21
00:02:00,000 --> 00:02:00,920
<i>Rasmusi.</i>

22
00:02:01,640 --> 00:02:02,520
<i>Pomoc.</i>

23
00:02:04,400 --> 00:02:05,640
<i>Pomoz mi.</i>

24
........