1
00:02:35,040 --> 00:02:36,040
Co je?

2
00:02:36,130 --> 00:02:37,960
- Ta skladba.
- Co je s ní?

3
00:02:38,040 --> 00:02:41,210
No, ta skladba...
Předehra 1812.

4
00:02:41,300 --> 00:02:44,170
Byl to závěr Předehry 1812.

5
00:02:44,260 --> 00:02:46,720
Jo. No a?

6
00:02:46,800 --> 00:02:49,890
Ty jsi...
Zrovna mělo přijít to velké finále,...

7
00:02:49,970 --> 00:02:52,520
- ...a tys to utnul před koncem.
- Sakra, promiň.

8
00:02:52,600 --> 00:02:55,100
Ne, prosím, neomlouvej se.
O nic nejde.

9
00:02:55,190 --> 00:02:57,560
To jen, že kdykoliv hraje nějaká skladba,...

10
00:02:57,650 --> 00:02:59,980
a třeba sbory tam chystají finále, nebo tak něco,...

11
00:03:00,070 --> 00:03:04,070
a někdo mi to utne, nějak cítím psychologické nenaplnění.

12
00:03:05,320 --> 00:03:06,570
Aha.

13
00:03:06,570 --> 00:03:09,280
Ty to tak nemáš?

14
00:03:09,370 --> 00:03:11,780
Asi jsem o tom nikdy nepřemýšlel.

15
00:03:11,780 --> 00:03:13,320
Ty jsi nechtěl slyšet konec?

16
00:03:13,320 --> 00:03:15,050
- Už jsem to dřív slyšel.
- Jo, určitě,...

17
00:03:15,080 --> 00:03:17,420
ale to jsi to nechtěl slyšet zrovna teď?

18
00:03:17,500 --> 00:03:20,420
No, ani... vlastně jo, určitě.
Mám to znovu zapnout?

19
00:03:20,420 --> 00:03:23,730
Ne, ne, prosím, ne.
Pak bychom jen seděli v autě, poslouchali skladbu...

20
00:03:23,730 --> 00:03:25,760
Víš ty co?
Já si ji teď chci poslechnout.

21
00:03:25,900 --> 00:03:28,230
<i>Možná jste si při našich předchozích výzvách...</i>

22
00:03:28,230 --> 00:03:30,790
<i>nebyli jistí a říkali si "Ještě počkám..."</i>

23
00:03:30,790 --> 00:03:32,770
Aha. Bylo to z rádia.
........