1
00:00:01,694 --> 00:00:04,587
V Mohavské poušti je stavba

2
00:00:04,588 --> 00:00:07,506
postavená, aby dala věčný život.

3
00:00:07,507 --> 00:00:09,342
Lidé předpokládali, že vejdou
jedněmi dveřmi

4
00:00:09,343 --> 00:00:11,928
a vyjdou druhými
a budou vyléčeni.

5
00:00:11,929 --> 00:00:13,898
A podle architekta

6
00:00:14,018 --> 00:00:17,141
byla navržena bytostmi
z jiného světa.

7
00:00:17,142 --> 00:00:19,519
Mohl komunikovat
se vzdálenými předky

8
00:00:19,520 --> 00:00:22,980
nebo dokonce cestovateli v čase
přicházejícími a odcházejícími ze Země.

9
00:00:23,253 --> 00:00:26,688
Ukázali mu budoucnost
a tohle byl jeho osud.

10
00:00:27,060 --> 00:00:29,362
Ve vaší nejdivočejší představivosti

11
00:00:29,363 --> 00:00:32,341
byste nepřišli s něčím takovým,
jako je Integratron.

12
00:00:32,461 --> 00:00:37,847
Kupole si vzala mnoho různých vědeckých
nápadů a ztavila je dohromady.

13
00:00:38,068 --> 00:00:40,289
Mohla by tato podivná
kupolovitá budova

14
00:00:40,290 --> 00:00:43,292
skutečně poskytnout klíč
k nesmrtelnosti?

15
00:00:43,293 --> 00:00:45,586
Kdybychom dokázali přijít
na Integratron,

16
00:00:45,587 --> 00:00:50,134
pak bychom mohli žít navždy.

17
00:00:52,273 --> 00:00:56,114
Je tu vstupní brána do vesmíru.

18
00:00:57,010 --> 00:01:00,387
Za ní je příslib pravdy.

19
00:01:01,267 --> 00:01:03,909
Vyžaduje od nás zpochybňovat vše,

20
00:01:04,029 --> 00:01:06,431
co jsme se kdy naučili.

21
00:01:06,551 --> 00:01:09,925
Důkazy jsou všude kolem nás.

22
00:01:10,045 --> 00:01:13,739
Budoucnost je přímo
před našima očima.

........