1
00:00:07,966 --> 00:00:09,926
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:13,930 --> 00:00:14,931
{\an8}Mňau.

3
00:00:47,005 --> 00:00:50,884
{\an8}Pojďte všichni blíže, pánové a dámy!

4
00:00:51,259 --> 00:00:54,596
Utkejte se s chlapcem Štěstěny!

5
00:00:55,013 --> 00:00:57,724
Nezapomeňte sledovat, kde je míček.

6
00:00:58,099 --> 00:01:01,019
{\an8}Když ho najdete, vyhrajete. Když ho...

7
00:01:01,102 --> 00:01:02,812
- Hej!
- Zdravíčko.

8
00:01:02,937 --> 00:01:04,981
Já to zkusím.

9
00:01:05,106 --> 00:01:07,442
Sledujte svůj pohár.

10
00:01:07,776 --> 00:01:09,861
To je hračka, ne?

11
00:01:11,654 --> 00:01:12,489
Kdepak!

12
00:01:12,572 --> 00:01:14,157
Prosím, vaše rytířstvo,

13
00:01:14,240 --> 00:01:16,576
{\an8}jen jeden pohár za hru.

14
00:01:18,078 --> 00:01:19,037
{\an8}Cože?

15
00:01:22,791 --> 00:01:24,501
- Ale ne!
- Magie.

16
00:01:24,584 --> 00:01:25,752
<i>Gassus flotulous!</i>

17
00:01:27,128 --> 00:01:27,962
Za ním!

18
00:01:33,968 --> 00:01:36,221
Možná to nevíš, ale z rozkazu krále

19
00:01:36,304 --> 00:01:38,223
{\an8}je užívání magie zakázáno

20
00:01:38,306 --> 00:01:41,434
{\an8}pod trestem okamžité smrti.

21
00:01:42,477 --> 00:01:44,103
Do prkýnka.

22
00:01:48,107 --> 00:01:51,194
- Douxie! Cos to udělal?
- Já to nebyl!

23
00:01:54,114 --> 00:01:56,032
Merlin Ambrosius!

24
00:01:56,491 --> 00:01:58,993
Díky, vděčím vám za svůj život!

25
........