1
00:00:06,440 --> 00:00:08,800
Tvůj tatínek byl pravá ruka

2
00:00:08,880 --> 00:00:14,200
nejmocnějšího démona, jaký kdy žil:
Hakuru, královny temnot.

3
00:00:14,720 --> 00:00:18,320
Společně jsme budovali armádu
věrných služebníků,

4
00:00:18,400 --> 00:00:21,920
kteří se měli vydat do světa
a zotročit lidi.

5
00:00:23,080 --> 00:00:26,200
Pak se ale objevil proradný Opičí král...

6
00:00:28,240 --> 00:00:31,160
a přemohl královnu Hakuru.

7
00:00:34,360 --> 00:00:36,800
Teď ale máme Svitek stvoření.

8
00:00:37,880 --> 00:00:40,400
Splníme plán temné královny.

9
00:00:40,480 --> 00:00:43,120
- Mluv o bratru Opičákovi.
- Není tvůj bratr.

10
00:00:43,200 --> 00:00:44,280
Kdy ho zas uvidím?

11
00:00:44,360 --> 00:00:46,720
Pohraješ si s ním, až budeš připravený.

12
00:00:46,800 --> 00:00:49,400
To už jsem! Už si můžu jít hrát?

13
00:00:49,480 --> 00:00:53,000
Podívej! To jsme my a zotročujeme svět.

14
00:00:55,320 --> 00:00:59,000
Já ty pitomé loutky nesnáším!

15
00:01:10,600 --> 00:01:11,760
Jak myslíš.

16
00:01:11,840 --> 00:01:15,200
Doufal jsem, že k tomuhle nedojde,
ale řekl sis o to.

17
00:01:21,240 --> 00:01:23,320
Dobře mě poslouchej.

18
00:01:23,920 --> 00:01:28,640
Stvořil jsem tě z ničeho,
ty nevděčný tvore.

19
00:01:36,040 --> 00:01:37,200
Tvůj život

20
00:01:37,280 --> 00:01:40,280
je provázaný s životem mého svitku.

21
00:01:47,080 --> 00:01:49,360
A teď uděláš,

22
00:01:49,880 --> 00:01:52,000
co ti řeknu.

23
00:02:10,920 --> 00:02:15,200
Tak už dost. Proč ty protáhlé obličeje?
Můj plán byl skvělý.

24
........