1
00:00:09,764 --> 00:00:12,392
Z anglických titulků přeložil
-----HTB-----

2
00:01:37,764 --> 00:01:40,392
Bože všemohoucí, pane Beasley, já jsem
si myslela, že sem už nikdy nepřijedete!

3
00:01:40,467 --> 00:01:44,369
Nemusíte běhat, slečno Tammy.
Nic pro vás nemám.

4
00:01:44,437 --> 00:01:49,101
Reklama pro profesora Brenta,
a nějaké účty pro jeho paní.

5
00:01:49,175 --> 00:01:53,635
Odjeli na pár dní na návštěvu.
Jste si jistý, že tam není nic jiného?

6
00:01:53,713 --> 00:01:57,240
Může to být přilepená pohlednice
mezi dvěma dopisy nebo tak něco?

7
00:01:57,317 --> 00:01:59,751
Možná budete mít štěstí příště,
slečno Tammy.

8
00:02:00,920 --> 00:02:03,047
Už přestávám doufat.

9
00:02:03,123 --> 00:02:06,684
Pete mě od té doby co šel na
zemědělskou školu nenapsal.

10
00:02:06,760 --> 00:02:09,627
Víte, mohl bych napsat knihu
o lidech na této trase,

11
00:02:09,696 --> 00:02:12,426
kteří čekají na něco, od někoho.

12
00:02:12,499 --> 00:02:15,332
Pokud ano, pane Beasley, vsadím se,
že by to byla kniha plná smutku,

13
00:02:15,402 --> 00:02:18,462
který by se rozlil do všech
čtyř stran naší země.

14
00:02:35,455 --> 00:02:39,789
Je pravděpodobné že mě Pete začal
srovnávat s dívkami z univerzity

15
00:02:39,859 --> 00:02:43,295
a uvědomil si, jak jsem divná.

16
00:02:43,363 --> 00:02:46,355
No, o tom se nemá smysl hádat, Nan.

17
00:02:46,433 --> 00:02:50,335
Jednu věc, kterou jsem pochopila
od Petových kolegů:

18
00:02:50,403 --> 00:02:55,363
je to, že jsem jen nevzdělaná dívka,
která žije na lodi u řeky.

19
00:02:57,043 --> 00:03:00,240
Ale nastal čas, kdy někdo
musí udělat to,

20
00:03:00,313 --> 00:03:02,781
co je potřeba.

21
00:03:03,516 --> 00:03:07,213
Víš co, Nan?
Ty a já půjdeme na vysokou školu.

........