1
00:00:41,760 --> 00:00:45,440
Musím vás prohledat, seňore Jacksone.
Nová pravidla.

2
00:00:50,240 --> 00:00:53,640
Páni, seňor Trocký konečně
souhlasil s ochranou?

3
00:00:54,760 --> 00:00:56,840
Na jeho souhlas
se ho nikdo neptal.

4
00:00:56,920 --> 00:01:02,720
Nechceme, aby v našem městě seňora Trockého
zabili a my byli všem pro smích.

5
00:01:06,800 --> 00:01:09,200
K čemu to potřebujete?

6
00:01:10,920 --> 00:01:12,960
Běžný nůž na papír.

7
00:01:15,440 --> 00:01:19,680
Nechám si ho u sebe.
Dostanete ho při odchodu.

8
00:01:30,280 --> 00:01:33,000
Dobrý den, soudruhu Trocký.

9
00:01:34,520 --> 00:01:37,240
Nemáte nic jiného na práci?

10
00:01:37,320 --> 00:01:41,360
V této židli pracuji od té doby,
co jsem se sem přestěhoval.

11
00:01:41,440 --> 00:01:45,240
A jak jste pochopil už včera,

12
00:01:45,320 --> 00:01:49,520
nemíním se vzdát
svých myšlenek ani zvyků.

13
00:01:49,600 --> 00:01:54,640
Bez ohledu na to,
kolik vrahů sem pošle váš idol.

14
00:01:58,200 --> 00:02:01,320
Neměl byste raději poslat
pro truhláře. Je v tom lepší.

15
00:02:01,400 --> 00:02:03,000
Ale on odmítá přijít.

16
00:02:03,080 --> 00:02:07,760
Bojí se, že se nákaza násilí
rozšíří do jeho domu.

17
00:02:07,840 --> 00:02:10,080
A sakra.

18
00:02:10,159 --> 00:02:12,720
- Bastardi.
- Dejte mi to kladivo.

19
00:02:13,280 --> 00:02:16,760
- Nebojte se, umím s tím zacházet.
- Prosím.

20
00:02:18,400 --> 00:02:21,800
Takže stále nazýváte Stalina vrahem,
ale co vy?

21
00:02:21,880 --> 00:02:25,560
Nejste vy stejný krvežíznivý tyran?
Kolik obětí jde na váš účet?

22
00:02:25,640 --> 00:02:29,640
........