1
00:00:15,672 --> 00:00:16,672
Hallo.

2
00:00:16,872 --> 00:00:17,872
Gisli.

3
00:00:20,392 --> 00:00:21,992
Pořád si myslel,
že mu něco dlužím.

4
00:00:22,112 --> 00:00:23,432
Co mu dlužíte?

5
00:00:23,552 --> 00:00:26,494
Ten chlap chtěl upálit
svoji sestru z nějakého důvodu?

6
00:00:26,792 --> 00:00:28,272
Je to mučedník.

7
00:00:28,392 --> 00:00:30,632
Vše ve jménu spravedlnosti.

8
00:00:30,792 --> 00:00:33,791
Co je to za spravedlnost,
když to odnesla i jeho nevinná sestra?

9
00:00:33,792 --> 00:00:36,392
Která je úplně náhodou
ministryní průmyslu?

10
00:00:36,712 --> 00:00:40,311
Opravdu nechceš říct policii
o tom nápise na garáži?

11
00:00:40,312 --> 00:00:42,552
Kolbrun, já to zvládnu.

12
00:00:42,632 --> 00:00:44,632
Jde tady o American Aluminium?

13
00:00:44,712 --> 00:00:47,471
- Nebojíš se, že z toho vycouvají.
- Nebojím se ničeho.

14
00:00:47,472 --> 00:00:48,531
Já jsem starostka, ne ty.

15
00:00:48,792 --> 00:00:50,734
Zaplať Pánbůh,
že jste neměli děti.

16
00:00:51,432 --> 00:00:52,832
Ty vlastně nemáš žádné děti.

17
00:00:52,952 --> 00:00:56,072
Odstěhovala ses jen pár metrů od nás.

18
00:00:56,352 --> 00:00:59,432
Ani jsi neměla tolik slušnosti,

19
00:00:59,552 --> 00:01:02,072
abys opustila tenhle okres.

20
00:01:03,592 --> 00:01:06,152
Měly bychom si promluvit o tom,
co se stalo.

21
00:01:06,312 --> 00:01:07,312
Co myslíš?

22
00:01:07,792 --> 00:01:09,072
Viděla jsem tě.

23
00:01:09,672 --> 00:01:10,849
Viděla jsem, co jsi udělala.

........