1
00:00:00,016 --> 00:00:03,496
- Chci tě být hoden, Saro.
- Budeš se ženit, Johne.

2
00:00:04,030 --> 00:00:06,082
<i>V minulých dílech...</i>

3
00:00:06,658 --> 00:00:09,291
Chlapec, kterého jste léčil,
se pokusil oběsit.

4
00:00:09,369 --> 00:00:13,131
Stát vás dočasně zbavuje oprávnění
vykonávat lékařské povolání

5
00:00:13,251 --> 00:00:15,627
Goo Goo Knox se z ní krmil.

6
00:00:15,699 --> 00:00:18,330
Našla jsi dítě Linaresových.
Úkol splněn.

7
00:00:18,714 --> 00:00:21,723
Jestli to udělá znovu,
nikdy si to neodpustím.

8
00:00:21,782 --> 00:00:23,558
Pomoz mi najít to dítě.

9
00:00:23,651 --> 00:00:27,186
Jsem hlavní vyšetřovatelka.
Dr. Kreizler je nepostradatelný.

10
00:00:27,228 --> 00:00:30,973
- Potřebuji jeho návrat do funkce.
- Nebudu se řídit jejími rozkazy.

11
00:00:31,734 --> 00:00:34,182
Libby Hatchová.
Kdo je, odkud pochází?

12
00:00:34,413 --> 00:00:36,696
Můj otec...
Také měl nehodu.

13
00:00:36,784 --> 00:00:39,282
Ale nehodu s provazem
zavěšeném na mostě.

14
00:00:39,814 --> 00:00:42,221
"Zanechal po sobě vdovu,
Mallory Hunterovou

15
00:00:42,380 --> 00:00:45,079
a dceru Elspeth Hunterovou z Brooklynu."

16
00:00:45,168 --> 00:00:49,041
A kam by šla Elspeth Hunterová,
kdyby ji hledala newyorská policie?

17
00:00:49,884 --> 00:00:51,435
Brooklyn.

18
00:01:32,977 --> 00:01:34,962
Kampak se chystáš?

19
00:01:35,734 --> 00:01:38,800
Zaslechl jsem, že pro mě má někdo návrh.

20
00:01:39,624 --> 00:01:41,365
Vás dva jsem nečekal.

21
00:01:47,546 --> 00:01:49,894
Pane Byrnesi, tohle je můj podnik.

22
00:01:50,480 --> 00:01:53,481
Až to tady vyřídím, už mě neuvidíte.

........