1
00:00:07,007 --> 00:00:08,425
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:12,721 --> 00:00:14,764
<i>Začíná to takhle...</i>

3
00:00:16,266 --> 00:00:19,310
<i>Před dvěma miliardami let tu byla améba.</i>

4
00:00:20,020 --> 00:00:22,689
<i>Počkat, znovu. Moc jsem toho přeskočil.</i>

5
00:00:23,815 --> 00:00:28,028
<i>Z ničeho nic najednou vzniklo všechno.</i>

6
00:00:28,111 --> 00:00:32,365
<i>Nekonečné kosmické orgie hmoty a energie,</i>

7
00:00:32,449 --> 00:00:35,368
<i>které se třely,</i>
<i>narážely a odíraly navzájem.</i>

8
00:00:35,744 --> 00:00:39,080
<i>Neexistovaly by galaxie, slunce, planety,</i>

9
00:00:39,164 --> 00:00:42,792
<i>ani žádný život, nebýt vesmírných kolizí.</i>

10
00:00:42,876 --> 00:00:43,960
<i>Zpátky k amébě.</i>

11
00:00:45,420 --> 00:00:49,174
<i>Pohltila bakterie</i>
<i>s jedinečnými vlastnostmi a voilá.</i>

12
00:00:49,758 --> 00:00:52,927
<i>Vznikl první organismus</i>
<i>schopný fotosyntézy.</i>

13
00:00:53,928 --> 00:00:55,180
<i>Možná to byla náhoda.</i>

14
00:00:55,847 --> 00:00:57,307
<i>Možná nevyhnutelnost.</i>

15
00:00:57,932 --> 00:00:59,642
<i>Tato proměněná améba</i>

16
00:00:59,726 --> 00:01:03,104
<i>se stala předkem</i>
<i>všech živých rostlin na Zemi,</i>

17
00:01:03,188 --> 00:01:05,774
<i>které na oplátku</i>
<i>zaplavily planetu kyslíkem.</i>

18
00:01:08,902 --> 00:01:11,112
<i>Prorazily cestu dalším formám života.</i>

19
00:01:11,654 --> 00:01:13,406
<i>Vznikly další duše, vazby</i>

20
00:01:13,490 --> 00:01:17,035
<i>a další nové světy,</i>
<i>které pocházely z toho prvního.</i>

21
00:01:17,702 --> 00:01:20,580
<i>Když se spojí takové přírodní síly,</i>

22
00:01:20,663 --> 00:01:24,459
<i>ať už jde o vesmírné kolize</i>
<i>či biologická spojení,</i>

23
00:01:24,542 --> 00:01:28,338
<i>ukazují nekonečný potenciál našich vazeb.</i>

24
........