1
00:00:30,889 --> 00:00:33,925
<i>Měl jsem za to, že jsem se
navždy zbavil těch obrazů,</i>

2
00:00:34,666 --> 00:00:38,666
<i>že jsem je v sobě pohřbil,
jako by se týkaly kohosi jiného.</i>

3
00:00:42,269 --> 00:00:46,269
<i>Poté, co jsem jich byl svědkem,
snažil jsem se je vytěsnit.</i>

4
00:00:48,224 --> 00:00:52,446
<i>Avšak nyní, když mě ubíjel
pocit prohry v cizím světě,</i>

5
00:00:53,168 --> 00:00:56,906
<i>ocitl jsem se opět tváří v tvář
morální velikosti svého otce.</i>

6
00:02:28,312 --> 00:02:29,640
Federico...

7
00:02:55,145 --> 00:03:01,158
TAKOVÁ ZVLÁŠTNÍ LÁSKA

8
00:04:52,019 --> 00:04:56,379
Vidíš toho starce
s bílými vlasy?

9
00:04:56,461 --> 00:04:58,255
To je můj otec.

10
00:05:02,159 --> 00:05:05,918
- Ne!
- Nepůjdeš mu naproti?

11
00:05:06,809 --> 00:05:09,342
Necháš ho odejít,
ani ho nepozdravíš?

12
00:05:09,500 --> 00:05:13,181
Jen jsem ti ho chtěl ukázat
a mít jistotu, že přijel.

13
00:05:32,672 --> 00:05:36,105
Zbavit se člověka, když už ho
nepotřebujeme, není jen povinnost,

14
00:05:36,158 --> 00:05:39,505
ale i drobné potěšení.
Jako utnout ocas psovi.

15
00:05:40,372 --> 00:05:45,464
- Dobrá. To je váš názor?
- Ne. Autorem té myšlenky je Hitler.

16
00:05:45,490 --> 00:05:51,192
Opravdu. On je jako psí ocas.
I když se jedná o čistokrevného psa.

17
00:05:51,258 --> 00:05:54,499
Ten čistokrevný pes vás prosí,
mějte na paměti jeho rodokmen.

18
00:05:54,526 --> 00:05:59,538
Nevypočítávejte nám jeho předky
protěžované státem a církví,

19
00:05:59,565 --> 00:06:01,194
známe je nazpaměť.

20
00:06:01,245 --> 00:06:05,524
Vrchní podkoní Svatého stolce,
nositel Zlaté papežské růže

21
00:06:05,587 --> 00:06:07,605
a další dvorní šašci.
Zůstaneme-li u tématu,
........