1
00:00:00,067 --> 00:00:03,599
Obdržela jsem dopis z Vídně.
Nabídli mi tam práci.

2
00:00:03,675 --> 00:00:05,364
<i>V minulých dílech...</i>

3
00:00:06,483 --> 00:00:09,910
Elspeth Hunterová byla dva roky
zavřená v psychiatrickém ústavu

4
00:00:09,956 --> 00:00:13,203
na Blackwell's Island za pokus
o vraždu její vlastní matky.

5
00:00:13,384 --> 00:00:17,176
Chodila do školy, kde byly děti
z nejlepších brooklynských rodin.

6
00:00:17,309 --> 00:00:21,180
- Aspirace. - Vymyslela
jste si, že vás chtěla zabít.

7
00:00:21,459 --> 00:00:22,977
Stvořila jste vražedkyni.

8
00:00:23,221 --> 00:00:25,309
Ta žena měla své vlastní dítě.

9
00:00:25,994 --> 00:00:30,022
Jednal za mými zády. Využil to dítě,
aby vylákal Libby z úkrytu.

10
00:00:32,415 --> 00:00:35,528
Co jste s ní udělala?

11
00:00:36,145 --> 00:00:39,657
Nechci zůstat sám, bezdětný a opuštěný.

12
00:00:39,888 --> 00:00:42,243
Jestli ho miluješ,
musíš mu to říct, Saro.

13
00:00:42,965 --> 00:00:45,012
Než bude pozdě.

14
00:00:45,482 --> 00:00:47,832
Položte tu zbraň...

15
00:00:48,209 --> 00:00:49,834
nebo zemře.

16
00:00:57,930 --> 00:01:00,553
Držte se ode mě dál
nebo ho zabiju.

17
00:01:01,933 --> 00:01:05,737
Nechcete to udělat, Libby.
Víte, že nechcete.

18
00:01:05,849 --> 00:01:07,518
Ne, vy...

19
00:01:08,776 --> 00:01:10,938
Vy nic nevíte.

20
00:01:11,010 --> 00:01:12,941
Položte ten nůž.

21
00:01:13,066 --> 00:01:17,043
Řekněte mi, kde je.

22
00:01:17,113 --> 00:01:19,144
Položte ten nůž a řeknu vám to.

23
00:01:19,216 --> 00:01:21,260
- Lžete!
........