1
00:01:17,208 --> 00:01:19,125
PAMÁTCE KIRTI SAXENY

2
00:01:19,541 --> 00:01:24,583
CHYBÍŠ NÁM…

3
00:01:24,916 --> 00:01:28,625
PŮVODNÍ FILM NETFLIX

4
00:01:31,208 --> 00:01:34,541
PODLE SKUTEČNÉHO PŘÍBĚHU

5
00:01:47,458 --> 00:01:52,375
ÚDOLÍ KÁRGIL
1999

6
00:02:06,291 --> 00:02:07,708
Hlídkujeme už věky.

7
00:02:08,333 --> 00:02:11,458
Jsou ty zbraně jen na parádu,
nebo je někdy použijeme?

8
00:02:12,083 --> 00:02:14,333
To říká i manželka pana Dayala:

9
00:02:14,416 --> 00:02:17,416
„Budete ty zbraně jen nosit,
nebo budete i střílet?“

10
00:02:17,500 --> 00:02:18,708
Cos říkal, Biswo?

11
00:02:18,791 --> 00:02:20,125
To byl jen vtip, pane.

12
00:02:20,208 --> 00:02:22,125
Nebuď drzý.

13
00:02:22,208 --> 00:02:23,333
Promiňte, pane.

14
00:02:29,583 --> 00:02:30,958
Oddíle, kryjte se!

15
00:02:32,583 --> 00:02:35,083
- Palba na druhé hodině!
- Střelba zpředu!

16
00:02:35,166 --> 00:02:36,750
- Na místa!
- Kryjte se!

17
00:02:36,833 --> 00:02:38,708
Biswo, zaujmout pozice!

18
00:02:41,958 --> 00:02:43,041
Kryjte se!

19
00:02:53,125 --> 00:02:54,250
Pane, máme vás!

20
00:02:54,916 --> 00:02:56,250
Lékárničku!

21
00:02:58,833 --> 00:03:00,250
Jednička volá patnáctku!

22
00:03:00,333 --> 00:03:01,291
Volám patnáctku!

23
00:03:01,375 --> 00:03:02,750
Tady patnáctka, mluvte.

24
00:03:02,833 --> 00:03:04,708
Jsme pod nepřátelskou palbou!
........