1
00:00:09,217 --> 00:00:13,263
Svět je rozdělen na dvě strany,
mezi nimiž stojí Proces selekce.

2
00:00:13,346 --> 00:00:20,311
Jen 3 % si zaslouží vkročit na Pobřeží.

3
00:00:33,908 --> 00:00:35,577
- Je to na hovno, co?
- A co?

4
00:00:35,910 --> 00:00:38,246
Že jsme tu kvůli práci, ne na dovolené.

5
00:00:39,164 --> 00:00:39,998
To je pravda.

6
00:00:40,373 --> 00:00:45,420
{\an8}ROK 4 P.P. (PŘED PROCESEM)

7
00:00:51,551 --> 00:00:52,427
Už jdu!

8
00:01:19,996 --> 00:01:21,539
Topografie v pořádku.

9
00:01:22,290 --> 00:01:24,834
Kalibrační křivky upraveny.

10
00:01:26,169 --> 00:01:27,921
Projekt aktualizován.

11
00:01:32,884 --> 00:01:35,428
Je to tu. Budoucnost je přímo před námi.

12
00:01:36,888 --> 00:01:38,473
A je dobře naplánovaná.

13
00:01:39,557 --> 00:01:41,601
- Na Pobřeží.
- Na Pobřeží.

14
00:01:41,893 --> 00:01:44,062
Ne. Na nás!

15
00:01:44,938 --> 00:01:46,147
Trojici zakladatelů!

16
00:01:48,358 --> 00:01:49,984
Na trojici Zakladatelů!

17
00:02:00,370 --> 00:02:03,873
<i>Dvojice Zakladatelů ti přeje hezký den,</i>
<i>Michele.</i>

18
00:02:04,958 --> 00:02:08,670
<i>- Obloha je jasná. Teplota: 22 stupňů...</i>
- Zavřít.

19
00:02:14,467 --> 00:02:16,261
A vypnout tu zatracenou hudbu.

20
00:02:18,596 --> 00:02:23,434
{\an8}ROK PROCESU: 105

21
00:02:25,812 --> 00:02:26,646
Kšá!

22
00:02:33,862 --> 00:02:35,405
Buď hezky potichu, Joanko!

23
00:02:37,907 --> 00:02:40,368
<i>Zvol si vůni koupelové soli.</i>

24
00:02:40,451 --> 00:02:43,079
- Je mi to fuk.
........