1
00:00:06,391 --> 00:00:11,391
Titulky 12.8.2020
Andrea1717

2
00:00:11,591 --> 00:00:12,720
Čo sa stalo?

3
00:00:12,720 --> 00:00:14,385
Nedvíhala si telefón.
Bál som sa.

4
00:00:14,460 --> 00:00:15,616
Prečo

5
00:00:16,221 --> 00:00:17,685
si mi klamal?

6
00:00:25,770 --> 00:00:27,101
- Hyeon Ju.
- Klamal si mi povedal,

7
00:00:27,101 --> 00:00:28,640
že sme celé svoje
životy prežili v láske.

8
00:00:28,640 --> 00:00:29,770
Tiež si klamal,

9
00:00:29,770 --> 00:00:31,871
že ten s kým som bola pred nehodou
a s kým som zomrela bol Jin Ho.

10
00:00:31,871 --> 00:00:35,536
Muž, ktorý bol s Min Ju
do konca bol Woo Young.

11
00:00:40,751 --> 00:00:43,115
Preto si na Do Gyuma taký precitlivený?

12
00:00:45,020 --> 00:00:46,386
Chcel som to povedať.

13
00:00:47,490 --> 00:00:48,961
Chcel som ti dnes povedať pravdu.

14
00:00:48,961 --> 00:00:51,085
Akú pravdu si mi chcel povedať?

15
00:00:51,530 --> 00:00:53,556
Bola to skutočnosť,
že si ma vždy zradil a opustil?

16
00:00:53,831 --> 00:00:55,795
Alebo to, že si použil

17
00:00:56,060 --> 00:00:57,926
hypnoterapiu, aby si zatajil pravdu?

18
00:01:07,140 --> 00:01:08,535
Teraz, keď o tom premýšľam,

19
00:01:09,041 --> 00:01:11,405
aj naše prvé stretnutie bolo také.

20
00:01:12,450 --> 00:01:15,246
Klamal si mi a tajil pravdu.

21
00:01:16,151 --> 00:01:17,551
Mal si množstvo príležitostí
povedať mi pravdu,

22
00:01:17,551 --> 00:01:19,586
ale namiesto toho si radšej klamal.

23
00:01:21,621 --> 00:01:23,455
Prečo si mi to urobil?

........