1
00:00:06,723 --> 00:00:08,406
Kevine, otevři to později.

2
00:00:08,408 --> 00:00:10,208
Máme být ve zvukovém studiu.

3
00:00:10,210 --> 00:00:12,360
Už to skoro mám.
Počkej vteřinku.

4
00:00:15,490 --> 00:00:16,708
Sakra.

5
00:00:17,251 --> 00:00:18,786
Mám to, mám to.

6
00:00:21,196 --> 00:00:22,787
Náhrdelník.

7
00:00:22,789 --> 00:00:25,098
Je tam <i>RBG</i>.

8
00:00:25,100 --> 00:00:27,993
R jako Rodrigo.
Týpek, kterýho zabil.

9
00:00:27,995 --> 00:00:29,661
Kevine, přestaň s tím.

10
00:00:29,663 --> 00:00:33,123
Vrať to zpátky do kanceláře,
než zjistí, žes to ukradl.

11
00:00:33,125 --> 00:00:34,499
<i>Vstávat a makat!</i>

12
00:00:34,501 --> 00:00:36,169
<i>Pohyb!</i>

13
00:00:36,987 --> 00:00:38,906
Schovej si to pro sebe.

14
00:00:48,932 --> 00:00:50,348
Dobře, třído.

15
00:00:50,350 --> 00:00:53,018
Dnešek bude zábavný.
Dnešek bude velký.

16
00:00:53,020 --> 00:00:56,354
Za těmi dveřmi vás
čeká velké překvapení.

17
00:00:56,356 --> 00:00:59,691
- Poprvé uvidíme denní světlo?
- Ne, jiné nápady?

18
00:00:59,693 --> 00:01:02,360
Otevřeš dveře
a přiběhne panter, co nás roztrhá?

19
00:01:02,362 --> 00:01:03,912
Přihořívá. Přihořívá.

20
00:01:03,914 --> 00:01:05,522
Proč přihořívá?

21
00:01:05,524 --> 00:01:07,365
Jiný zdroj proteinu
než sušené hovězí?

22
00:01:07,367 --> 00:01:09,267
Bylo by to super.

23
00:01:09,269 --> 00:01:11,129
Třeba ovocné smoothie?

........