1
00:00:09,426 --> 00:00:11,346
Jedem! Makej!

2
00:00:11,428 --> 00:00:12,388
Jeď!

3
00:00:12,471 --> 00:00:13,641
Běž!

4
00:00:47,130 --> 00:00:49,380
S Rupertem jsme si ho koupili
k pátému výročí.

5
00:00:50,175 --> 00:00:52,335
Máte výtečný vkus.

6
00:00:53,595 --> 00:00:54,595
Chceš ho?

7
00:00:55,556 --> 00:00:59,136
Vždyť je to Hockney.
Musí stát tak milion liber.

8
00:00:59,977 --> 00:01:01,977
Pravda. Měl jsi říct jen „ano“.

9
00:01:02,062 --> 00:01:03,862
- Na aukční hromadu.
- Jistě.

10
00:01:08,318 --> 00:01:10,448
WELTONOVÁ ZÍSKÁ PO ROZVODU
A.F.C. RICHMOND

11
00:01:10,529 --> 00:01:11,859
Paní Mannionová...

12
00:01:11,947 --> 00:01:14,197
Promiňte, slečno Weltonová.

13
00:01:15,534 --> 00:01:18,254
- Je tu George.
- Jestli je tu, proč tu není?

14
00:01:18,328 --> 00:01:20,958
Jistě. Pravda.

15
00:01:21,540 --> 00:01:22,540
Georgi.

16
00:01:23,125 --> 00:01:25,285
- Higgy.
- Pěkné.

17
00:01:25,919 --> 00:01:28,049
Tý jo. Hezky sis to tu upravila.

18
00:01:28,922 --> 00:01:30,922
To ty sama, nebo nějaká bukvice?

19
00:01:31,008 --> 00:01:33,138
Stejně se můžu ptát na tvoje vlasy.
Prosím.

20
00:01:34,720 --> 00:01:36,220
Pěkně vostrá, co?

21
00:01:36,847 --> 00:01:39,097
Jasně, zlato. Za chvilku mám trénink.

22
00:01:39,183 --> 00:01:42,733
Takže ať tě na tý vyvinutý hrudi
tíží cokoli,

23
00:01:42,811 --> 00:01:44,481
- sem s tím.
- Jistě.
........