1
00:00:29,404 --> 00:00:30,824
- Dobré ráno. - Dobré ráno.

2
00:00:30,906 --> 00:00:32,066
Ideme na raňajky?

3
00:00:32,156 --> 00:00:34,366
Mal som jeden kus cereálií, som plný.

4
00:00:34,451 --> 00:00:35,791
Ale kávu by som si dal.

5
00:00:36,286 --> 00:00:37,286
Áno.

6
00:00:38,413 --> 00:00:40,083
Čo ti dnešok pripomína?

7
00:00:40,165 --> 00:00:42,835
- Prvý školský deň. - Prvý školský deň. Presne.

8
00:00:43,752 --> 00:00:44,752
Je to blízko.

9
00:00:46,338 --> 00:00:48,838
- A čo ty? Ako sa cítiš? - Som nervózny.

10
00:00:48,924 --> 00:00:51,394
Prvý deň si nervóznejší ako posledný.

11
00:00:54,304 --> 00:00:55,314
Pozeraj sa doprava.

12
00:00:55,389 --> 00:00:57,559
Hej. Raz si na to zvyknem.

13
00:00:59,518 --> 00:01:00,558
Také smutné

14
00:01:00,644 --> 00:01:02,734
- To teda áno - Pozri na neho

15
00:01:03,897 --> 00:01:06,437
Také smutné, to áno

16
00:01:17,828 --> 00:01:19,578
Dievča ma neobehne.

17
00:01:23,375 --> 00:01:27,125
Niekedy je najlepšou zbraňou proti mužovi dať mu to medzi nohy.

18
00:01:27,212 --> 00:01:28,962
- Musíme ísť. - Áno.

19
00:01:37,723 --> 00:01:38,893
Ťuki-ťuki-ťuk.

20
00:01:39,892 --> 00:01:42,102
- Dobré ráno. - Pozrime sa.

21
00:01:42,186 --> 00:01:44,146
Obaja sme ranné vtáčatá, však?

22
00:01:44,980 --> 00:01:47,400
Som rád, že ste tu. Niečo pre vás mám.

23
00:01:47,482 --> 00:01:49,232
Áno. Koláčiky.

24
00:01:49,318 --> 00:01:51,608
Alebo ako ich voláte vy, sušienky.

25
00:01:51,695 --> 00:01:55,445
Ale tieto netreba do ničoho namáčať.

........