1
00:00:49,675 --> 00:00:51,295
Kurva!

2
00:00:54,429 --> 00:00:56,849
Siri, zavolaj Debovi.

3
00:01:02,896 --> 00:01:03,896
Dobré ráno.

4
00:01:03,981 --> 00:01:06,861
V The Sun nie je o Tedovi a Keeley nič.

5
00:01:06,942 --> 00:01:08,862
Nič. Si v kancelárii?

6
00:01:08,944 --> 00:01:10,154
Samozrejme.

7
00:01:10,237 --> 00:01:11,237
Tak poď sem.

8
00:01:13,448 --> 00:01:15,368
Ahojte. Pozdravte mamu.

9
00:01:16,285 --> 00:01:20,745
Ťuk-ťuk. Šéfka, neviem, ako vy,
ale ja som mal parádnu nedeľu.

10
00:01:20,831 --> 00:01:21,831
Nech sa páči.

11
00:01:23,709 --> 00:01:25,249
Konečne som videl Big Ben.

12
00:01:25,335 --> 00:01:27,585
Myslel som si,
že už som videl veľké hodiny.

13
00:01:27,671 --> 00:01:32,011
Ako malého ma naši vzali
na vežu s hodinami v Milwaukee.

14
00:01:32,092 --> 00:01:33,762
Zabudli ma tam.

15
00:01:33,844 --> 00:01:36,764
Čakal som tri hodiny a 42 minút.
Viete, ako to viem?

16
00:01:36,847 --> 00:01:38,137
Civeli ste na hodiny?

17
00:01:38,223 --> 00:01:40,523
Pozeral som sa na hodiny. Presne. Bingo.

18
00:01:40,601 --> 00:01:41,811
Je to taká hádanka.

19
00:01:41,894 --> 00:01:43,404
Prišli ste na to. Šikula.

20
00:01:43,478 --> 00:01:44,478
- Ted.
- Áno.

21
00:01:44,563 --> 00:01:46,903
Keď sa rozprávame o čase,

22
00:01:46,982 --> 00:01:48,692
ja, bohužiaľ, žiadny nemám.

23
00:01:48,775 --> 00:01:50,565
Mám stretnutie ohľadom značky.

24
00:01:51,111 --> 00:01:52,531
Vždy mi bolo kráv ľúto,
........